بین الملل

بارزانی: هنوز در بغداد تفکر انفال گرانه وجود دارد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱/۲۷ ساعت ۱۲:۲

یک زن کرد در میان 14 زن شجاع جهان جایزه گرفت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱/۱۱ ساعت ۱۳:۴

اداره اقلیم کردستان عراق قلمرو خود را گسترش داد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ ساعت ۱۷:۴۷

بارزانی به دنبال جلب حمایت جهانی ازکردستان عراق

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ ساعت ۲۳:۴۷

دفتر نمایندگی کردهای سوریه در مسکو هم افتتاح شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۲۲ ساعت ۲۳:۵۲

«فیگن یوکسکداغ»، قدرتمندترین زن در ترکیه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۲۱

کُردهای خوب و کُردهای بد از نگاه ترکیه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ ساعت ۱۹:۱۲

اعلام آمادگی بارزانی برای واگذاری قدرت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ ساعت ۱:۵۴

انتشار تصاویر 7000 زن و کودک سنجاری برای فروش

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ ساعت ۱:۴۹

انتشار تصاویر 7000 زن و کودک سنجاری برای فروش

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ ساعت ۰:۳۵