اطلاعات تماس

مدیر مسئول: هرمان وطمانی

لیست خبرنگاران رسمی هاژه

1.      صلاح عزیزیان/ خبرنگار و ادمین کانال

2.      پژمان اسمعیل نژاد/ خبرنگار و ادمین کانال

3.      سیاوش احمدی/ مسئول مالی و ادمین کانال

4.      زانکو خلیفه/ مسئول مالی و ادمین کانال

5.      پولا آغاز/ عکاس هاژه

6.      ریبوار عجمی/ خبرنگار

آدرس: آذربایجان غربی، مهاباد، خیابان امام شافعی، پاساژ میدیا، طبقه 4 واحد 407

تلفن:    04442224845

موبایل: 09120594808

تماس با ما