اطلاعات تماس

مدیر مسئول: هرمان وطمانی

لیست خبرنگاران رسمی هاژه

صلاح عزیزیان/ خبرنگار و ادمین کانال

سیاوش احمدی/ مسئول مالی و ادمین کانال

زانکو خلیفه/ مسئول مالی و ادمین کانال

کاوە آزور/ ادمین کانال

پولا آغاز/ عکاس

حسین خالندی/ عکاس

اردلان فاروقی/ خبرنگار و عکاس

اوین عباسی/ خبرنگار و عکاس

امیر قادری/ خبرنگار

 
آدرس: آذربایجان غربی، مهاباد، خیابان امام شافعی، پاساژ میدیا، طبقه 4 واحد 407

تلفن: 04442224845

موبایل: 09120594808

تماس با ما