چندرسانه ای

تقویم روز و اوقات شرعی بیست یکم اردیبهشت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۲/۲۱ ساعت ۱:۰

تقویم روز و اوقات شرعی بیستم اردیبهشت ماه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۲/۲۰ ساعت ۰:۰

تصویری از طبیعت در روستای هه‌رمی مهاباد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۲/۱۹ ساعت ۲۳:۱۲
آموزش زبان کوردی:

ماه‌های فصل تابستان به زبان کوردی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۲/۱۹ ساعت ۱۰:۱۷

تقویم روز و اوقات شرعی نوزدهم اردیبهشت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۲/۱۹ ساعت ۰:۳۰
آموزش زبان کوردی:

ماه‌های فصل بهار به زبان کوردی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۲/۱۸ ساعت ۱۰:۲۵

تقویم روز و اوقات شرعی هجدهم اردیبهشت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۲/۱۸ ساعت ۰:۰

رنگین کمان بعد از بارش باران در مهاباد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۲/۱۷ ساعت ۲۲:۰

تقویم روز و اوقات شرعی هفدهم اردیبهشت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۲/۱۷ ساعت ۰:۲

تصویری از طبیعت دوسید مهاباد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۲/۱۶ ساعت ۲۱:۱۶
آموزش زبان کوردی:

هاوتای کوردی و فارسیی هێندێک وشە

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۲/۱۶ ساعت ۱۷:۰

تقویم روز و اوقات شرعی شانزدهم اردیبهشت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۲/۱۶ ساعت ۰:۵

تصویری از روستای حاجی‌مامیان در مهاباد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۲/۱۵ ساعت ۲۲:۲۵
آموزش زبان کوردی( رنگها):

هاوتای کوردی و فارسی هێندێک وشە

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۲/۱۵ ساعت ۱۹:۰

تصویری از تالاب کانی برازان مهاباد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۲/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳

تقویم روز و اوقات شرعی پانزدهم اردیبهشت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۲/۱۵ ساعت ۰:۳

تصویری از روستای کولتپه در محور مهاباد سردشت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۲/۱۴ ساعت ۲۳:۹

دەشتی ساوانی بانە

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۲/۱۴ ساعت ۱۱:۲۵

هەڵە باوەکانی نووسینی کوردی!(اشتباهات رایج نوشتن)

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۲/۱۴ ساعت ۱۱:۲۰

مرسدس AMG A45S با تیونینگ پوزایدون معرفی شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۲/۱۴ ساعت ۱۰:۴۹

تقویم روز و اوقات شرعی چهاردهم اردیبهشت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۲/۱۴ ساعت ۷:۰

دارستانەکانی قەبری حسێنی شاری پیرانشار

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۲/۱۳ ساعت ۲۲:۱۲

طبیعت روستای کوران در شهرستان مهاباد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۲/۱۳ ساعت ۱۰:۵۷

تقویم روز و اوقات شرعی سیزدهم اردیبهشت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۲/۱۳ ساعت ۰:۰

حەز ئەکەم لە گوند بژیم

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۲/۱۲ ساعت ۲۳:۶

هەڵە باوەکانی نووسین!( اشتباهات رایج نوشتن)

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۲/۱۲ ساعت ۱۸:۰
شهروندان و عکاسی:

نمایی از دریاچه سد مهاباد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۲/۱۲ ساعت ۱۱:۱۴

تقویم و اوقات شرعی دوازدهم اردیبهشت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۲/۱۲ ساعت ۰:۰

تقویم روز و اوقات شرعی یازدهم اردیبهشت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۲/۱۱ ساعت ۱۱:۲۶

هەڵە باوەکانی ڕێنووسی کوردی!

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۲/۱۰ ساعت ۱۱:۳۳

وضوح چشم انسان چند مگاپیکسل است؟

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۲/۱۰ ساعت ۱۱:۲۹

تقویم روز و اوقات شرعی دهم اردیبهشت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۲/۱۰ ساعت ۰:۳
درس سیزدهم:

آموزش زبان کوردی (سورانی) / فێرکاری زمانی کوردی (سۆرانی)

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۲/۹ ساعت ۱۸:۲۸

سروشتی ئاوایی یاڕاڵی سەر بە شاری مەهاباد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۲/۹ ساعت ۱۵:۰

دەشتی شاروێران، نزییک ئاوایی ئیندرقاشی مەهاباد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۲/۸ ساعت ۱۳:۲۲

گوندی گەرۆر سەر بە شاری سەردەشت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۲/۸ ساعت ۱۳:۱۷

تقویم روز و اوقات شرعی هشتم اردیبهشت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۲/۸ ساعت ۲:۰
تصویر روز:

بەرزاییەکانی ئاوایی جانداران، سەر بە شاری مەهاباد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۲/۷ ساعت ۱۹:۰
درس یازدهم:

آموزش زبان کوردی (سورانی) / فێرکاری زمانی کوردی (سۆرانی)

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۲/۷ ساعت ۱۲:۵
تصویر روز:

کۆیستانی تۆرەی مەهاباد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۲/۷ ساعت ۱۲:۲

تقویم روز و اوقات شرعی هفتم اردیبهشت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۲/۷ ساعت ۱۱:۵۳
درس دهم:

آموزش زبان کوردی (سورانی) / فێرکاری زمانی کوردی (سۆرانی)

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۲/۶ ساعت ۲۲:۲۴