جستجو

فرماندار مهاباد: :

گاهی زمین خواران خود صاحب رسانه می‌شوند

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۹/۲۰ ساعت ۲۰:۵۳

تشدید برخورد با تخلفات محیط زیستی در سد مهاباد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۲۴ ساعت ۱۲:۱۸

حجم آب ذخیره شده پشت سد مهاباد اعلام شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۲۵ ساعت ۱۲:۳۷
امیدها و بیم های سد مهاباد:

افزایش حجم آب سد و کاهش میزان ورودی آب رودخانه ها به آن

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱/۲۸ ساعت ۱۵:۴۴
به یمن بارش های اخیر:

سایه کم آبی از مهاباد دور شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۶ ساعت ۱۷:۵۲

کاهش بیش از 60 درصدی آب ورودی به سد مهاباد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۲۷ ساعت ۱۷:۵۵
مدیر امور منابع آب مهاباد::

چاه‌های فاقد مجوز مهاباد مسدود می‌شوند

مدیر امور منابع آب مهاباد گفت: چاه‌های فاقد مجوز مهاباد مسدود می‌شوند.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱ ساعت ۱۲:۳۷

دریاچه سد مهاباد نگرانی اصلی مسئولین شهری

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۴/۳۱ ساعت ۲:۳۴