جستجو

وضع هوای بوکان ناسالم است

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۷/۲۴ ساعت ۱۶:۳۴
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست مهاباد::

تعداد 107 قطعه قرقاول در مهاباد کشف و ضبط شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۷/۱۸ ساعت ۲۱:۱۴

نجات کمیاب ترین مار افعی جهان در گیلانغرب

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۷/۱۷ ساعت ۱۹:۵۶

افتتاح پارک جنگـلی قلعه امام در مریوان

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۷/۱۱ ساعت ۲۰:۵۰

تالاب درگه سنگی نقده میزبان 6000 فلامینگو است

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۵/۸ ساعت ۱۷:۲

فساد مالی، غار قوری قلعه را به نابودی می کشاند!

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۴/۲۹ ساعت ۲:۶

دشت بیلو مریوان به منطقه شکار ممنوع ارتقا پیدا کرد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۴/۱۷ ساعت ۲۳:۱۸

استفاده از ظرفیت سمن ها برای کاهش آسیب های ناشی از اعتیاد به مواد مخدر و قلیان

به گزارش پایگاه خبری- تحلیلی هاژه، روز سه شنبه 8 تیرماه، جلسه هم اندیشی اتاق فکر سمن ها با حضور معاونت سیاسی اجتماعی فرمانداری مهاباد در سالن جلسات این شهرستان برگزار گردید.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۴/۸ ساعت ۲:۲۰

اولین دیوار سبز در مهاباد برپا شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۳/۲۵ ساعت ۱۷:۹

تشکیل 278 ﻓﻘﺮه ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺗﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﯾﮕﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊﻃﺒﯿﻌﯽ و آﺑﺨﯿﺰداری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﮔﻔﺖ: ﻃﯽ دو ﻣﺎه اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺟﺎری 278 ﻓﻘﺮه ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺗﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽدر آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۳/۲۲ ساعت ۱۸:۴۵