جستجو

به دنبال مسمومیت شهروندان:

تالار پذیرایی حاشیه شهر گوگ تپه مهاباد پلمب شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۹/۱۱ ساعت ۱۹:۳۳

مشکلات دانش آموزان شهر گوک تپه تشریح شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۷ ساعت ۱۰:۴۲

شهر جدید گوک تپه و مشکل انتخاب نام

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ساعت ۱۲:۵۰
گفتگوی اختصاصی هاژه با استاندار آذربایجان غربی:

از ارتقای شاخصه های شهری در گوک تپه تا دانشگاه پیراپزشکی مهاباد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۴ ساعت ۱۵:۵۵

واکاوی شهر جدید گوک تپه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۳/۱۷ ساعت ۹:۴۷
نماینده مهاباد:

روستای گوك تپه به شهر تبدیل شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۲/۳۱ ساعت ۱۸:۲

توسعە روستای گوک تپه، در گرو شهر شدن

شورای نویسندگان هاژه
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۸/۱۳ ساعت ۲۲:۵۸

مهاباد شهر بیدفاع

دکتر صلاح الدین خدیو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۶/۹ ساعت ۲۱:۴۳