جستجو

اولین مجمع سلامت مهاباد برگزار گردید

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۳۰ ساعت ۱۲:۴۹

همایش مجمع عالی سلامت در مهاباد برگزار می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۲۱ ساعت ۱۱:۵

نگرشی بر برگزاری همایش دو سالانه فرهنگی ـ ادبی در مهاباد

محمدهیوا ابراهیمی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۸ ساعت ۲۱:۳۹

همایش مسجد موفق در مهاباد برگزار گردید

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۹/۸ ساعت ۱۳:۰

همایش دهیاران در مهاباد برگزار گردید

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۴/۲۰ ساعت ۱۲:۳۲

همایش پیاده روی خانوادگی در مهاباد برگزار می شود

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۴/۱۲ ساعت ۱۴:۱۰

همایش "بزرگداشت روز شهرساز" در مهاباد برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱ ساعت ۱۷:۱۹
معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان غربی در گفتگو با هاژه::

رسانه ها موثرترین راهکار در بیداری جامعه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۹/۲ ساعت ۱۹:۳۰