جستجو

افزایش میزان بارندگی و آتش سوزی در مهاباد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۴/۹ ساعت ۱۹:۴۲

آخرین وضعیت آب پشت سد مهاباد تشریح شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱/۲۷ ساعت ۱۱:۱
در گفتگو با هاژه::

میزان بارش 48 ساعت گذشته در مهاباد تشریح شد

رئیس اداره هواشناسی مهاباد در گفتگو با هاژه میزان بارش های 48 ساعت گذشته در مهاباد را تشریح کرد.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۵ ساعت ۱۹:۵۸
در گفتگو با هاژه:

میزان بارندگی 24 ساعت گذشته و پیش بینی 24 ساعت آینده هوای مهاباد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۹/۱۲ ساعت ۱۳:۱۴