جستجو

عضو شورای اسلامی شهر ارومیه::

بهره برداری سیاسی برخی از اعضای شورای شهر و شهرداری ارومیه از والیبال

عضو شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: بعضی از اعضای شهرداری و شورای شهر از مسئله والیبال بهره برداری سیاسی می کنند.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ ساعت ۱۸:۴۰

حیوان آزاری؛ نقد و رعایت اصول اخلاقی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱ ساعت ۲۲:۱۷