تاريخ: ۱۳۹۸ پنج شنبه ۳ مرداد ساعت ۱۷:۳۱ بازدید: 1268      نظرات: 32      کد مطلب: 11463
واکنش دوباره سخنگوی شورای شهر مهاباد:

نقش شورا نظارتی‌ست نه مدیریتی


به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی هاژه، ابراهیم کریمی سخنگوی شورای شهر مهاباد به یادداشت بختیار سیدنظامی که در این پایگاه خبری انتشار یافته بود واکنش نشان داد.

متن جوابیه بدین شرح است:

مدیر مسئو ل محترم پایگاه خبری هاژه

با سلام وتقدیم احترام

خواهشمنداست برابر با قانون مطبوعات موارد زیر را جهت اطلاع افکار عمومی در پایگاه درج فرمایید،

چند ساعت بعد ازانتشارنظر اینجانب کـه با انتشارِ پوسترِ برنامـه‌های روزهای انتخاباتی همراه بود، جناب آقای بختیار سیدنظامی، با عجلـه و سرآسیمـه، متنی تحت عنوان «جوابی بر جوابیـۀ سخن‌گوی شورای اسلامی» منتشر کرد.

متن جناب سیدنظامی بسیار آشفتـه و پر از بازگوییِ مواردی بود کـه در فاصلـۀ یک سالِ اخیر بارها بـه شیوه‌های مختلف و الفاظ و لحن‌های گوناگون در کانالِ تلگرامیِ خویش اعلام کرده‌اند. البتـه جدیداً، برابر با آن‌چـه در نوشتـۀ اخیرشان مطرح فرموده‌اند، حضور در رسانـه‌ای مانندِ تلگرم چندان پسندیده نیست. ایشان در لابـه‌لای متنِ عجولانه‌شان، کـه بـه‌لحاظ محتوا و نگارش بسیار سست و کم‌مایه است، مرتباً می‌خواهد با ایجادِ ذهنیت‌های خاصی خود را دارای درست‌ترین و ناب‌ترین ایده‌های مدیریتِ شهری معرفی کند. بـه‌لحاظ روحی و روانی، باید درمورد این نوع نگاه‌ها تردید داشت و پرسید سرچشمـۀ این نگاهِ آشفتـه چـه چیزی است؟ جدا از این، آقای سید‌نظامی مرتباً می‌خواهد، با معصوم نشان دادنِ خود و به رسمِ انسان‌های ناصح و با مطرح کردنِ خود در مقامِ دانای کل، اظهاراتش را بر کرسی بنشاند. مطمئناً ایشان می‌دانند که این شکل گفتن و سفتن را نمی‌توان نقد دانست.

جناب سیدنظامی برای نوشتـۀ خویش عنوان «دورانِ مدیریتِ فئودالیسمی بـه سرآمده است» به‌کار برده. باید یادآوری کنم که شورا مدیریت نمی‌کند و نظارت می‌کند. شورای اسلامی موظف است شهردار را به‌عنوان مدیرِ شهرداری انتخاب کند. پس باید گفت این عنوان از فهمی ترواش شده کـه هنوز گرفتارِ تاریک‌خانـۀ نوستالژیکِ ذهنیِ خویش است. ذهنی کـه بـه‌صورت ناخواستـه همـۀ امور را آن‌طور کـه خود می‌بیند و می‌پسندد تعمیم می‌دهد. ازنظر چنین کسی همگان اجباراً  آن‌طوری باید باشند کـه ایشان می‌طلبند. نکتـۀ قابل‌توجـهِ این نگاه آن‌جاست کـه ایشان نظرِ شخصیِ خویش را به‌نامِ مردم و جامعـه بیان می‌کنند. حال باید پرسید که چگونه و بـه چـه دلیل این اجازه را بـه خود می‌دهند؟ خدا می‌داند! اما این نوع نگاه مصداقِ همان عنوانی است کـه ایشان برای متنِ خویش انتخاب کرده‌. آری، نگاهِ «فئودالیسمی.» بدون شک تنها کسی می‌تواند این نگاه را داشتـه باشد و تا این اندازه خود را تام‌الاختیارِ مردم بپندارد کـه نگاهِ فئودالیسمی داشتـه باشد! این نگاه مانع درست دیدن و درست گفتن و درست نقد کردن است.

جناب آقای سید نظامی، بدون شک اگر شما فراموش کرده‌اید کـه شهردارِ سابق چگونـه انتخاب شد، شهرواندنِ فهیمِ شهرمان خیلی خوب بـه‌یاد دارند که این انتخاب در فضایی کاملاً علنی و با حضورِ رقیبانِ متعدد، کـه یکی از آن رقیبان خودِ شما بودید، صورت گرفت. حتماً آن سؤالِ آخر را بـه یاد دارید کـه از شما پرسیده ‌شد اگر شهردار شوید، چـه کسی را شایستـۀ شهرداریِ مهاباد می‌دانید. و حتماً جوابِ خودتان را هم بـه آن سؤال فراموش نکرده‌اید. جواب دادید کـه آقای «دکتر علیزاده آذر» را از خودتان شایستـه‌تر می‌دانید. حتماً هم بـه‌یاد دارید کـه دیگر موافقانِ جدیِ ایشان هم اعوان و یارانِ شما بودند و با صلواتِ حضراتِ عالی بر مسندِ شهرداری تکیه زدند. حال بـه کدام دلیل به‌خاطر به‌عهده گرفتنِ مسئولیتِ آن‌چـه خود خواستـه‌اید بـه جانِ سفسطه افتاده‌اید؟ باز خدا می‌داند!

درمورد برنامه‌های انتخاباتی کـه با آب‌وتاب روی آن تٲکید فرمودید، باید عرض کرد برنامـه‌های هرکدام از کاندیداها بیانگر نوعِ نگرشِ آنان بـه موضوعِ چگونگیِ مدیریتِ شهری است. هریک از کاندیداهای منتخب، بعد از انتخابات، به‌جای جنگ بر سرِ اعمالِ برنامـه‌های خویش، باید نسبت به مدیریتِ شهری منطقِ استراتژیک داشتـه باشند. مخصوصاً زمانی‌کـه شهر در بحران‌های متعدد گرفتار آمده. مانند آن‌چـه شهرداریِ مهاباد قبل از آمدنِ شورای دورۀ پنجم با آن روبه‌رو شده بود و شرح و گزارشِ آن در روزِ تحلیف ازطرف شهردارِ منتخب، کـه اتفاقاً ازنظر حضرت‌عالی از شخصِ شما شایستـه‌تر دانستـه شد، بـه محضرِ عموم اعلام شد. در چنین حال و روزی، مدیریت باید بر اولویت‌ها و فوریت‌ها تأکید کند، با همان نگاهی کـه در برنامـۀ اعلامیِ دورانِ انتخاباتی اعلام شد. ممکن است آن‌چـه مطلوبِ شماست جنگ بر سرِ اعمالِ برنامـه‌های خود و آشفتگی و چنددستگی باشد، اما آنچـه اولویتِ ماست یافتنِ برنامـه‌ای‌ است کـه بتواند، ضمن پوششِ اولویت‌ها و ضرورت‌ها، واجدِ نوعی فراگیری و  پاسخ‌گوییِ منطقی باشد. مطمئناً این رویـه ممکن است مطلوبِ حضرت‌عالی نباشد. پس رسیدن بـه نگاهی میانـه و اجماع بر سرِ اعمالِ برنامـه‌ای مشخص بـه‌معنای پشت کردن بـه برنامـه‌های دورانِ انتخاباتی نیست، بلکـه درکِ فرایندِ کارِ جمعی و نهادی و ادغام و تعدیلِ برنامـه‌ها، با توجـه بـه آن‌چـه ضرورت‌های کوتاه‌مدت و افق و چشم‌اندازهای میان‌مدت و بلندمدت می‌طلبد، خود اصلی ضروری است. پس تصمیم‌گیری در حوزۀ نهاد با رویکردِ جمعی رویـۀ کاریِ خود را می‌طلبد.

درمورد انتخابِ شهردارِ جدید، این‌جانب را بـه سکوت و مماشات پیشـه کردن متهم کرده‌اید. عالی‌جناب سید نظامی، آن‌چـه در تصورِ شما مطلوب و درست است همیشـه و الزاماً مبنا و ملاکِ درست‌اندیشی نیست. شما چرا فکر می‌کنید هرکس نظری متفاوت با بقیـه داشته باشد الزاماً به‌معنای آن است که تمامِ اصولِ کارِ جمعی و شورایی را زیرِ پا می‌گذارد؟ اینکـه من یا عضوِ محترمِ دیگری در یک مورد نظری متفاوت با نظرِ شما داشتـه باشیم قانوناً و اخلاقاً نباید بـه اختلافِ شدید بینِ خویش و دیگر اعضا تبدیل شود. اعلامِ دیدگاهِ مخالف بـه‌معنای زیرِ پا گذاشتنِ انسجامِ شورا نیست. مگر قرار است هر تفاوتِ دیدگاهی بـه عداوات تبدیل شود؟ اگر با منطقِ شما دربارۀ شورای شهر تصمیم‌گیری کنیم، خدا می‌داند چـه بلایی سرِ شهر خواهد آمد. حتماً خوانندگانِ منصف و هوشیار می‌پذیرند منطقِ شما، کـه می‌پندارید هرکس مانند من فکر نکند دشمن من است، منطقی کاملاً «فئودالیسمی» است. این منطق کـه شما درحال ترویجش هستید، جز زیان برای همگان، دستاوردی ندارد.

درمورد نگاهِ این‌جانب بـه مسئلـۀ رسانـه، فرموده‌اید کـه نگاه باید صریح و قاطع و علمی باشد. دوست عزیز، جناب سیدنظامی، اگر کمی از عصبیتِ خویش بکاهید و حضورِ رسانـه‌ای و ارتباطیِ این‌جانب با رسانه را با جملـۀ «واکنشِ تلگرامی» تقلیل ندهید، بی‌گمان متوجـه خواهید بود کـه نگاهِ این‌جانب بـه رسانـه‌ها چگونـه است. راستی، ازنظرِ شما تلگرام رسانـه نیست؟ هیچ می‌دانید امروز تلگرام همان رسانـه‌ای است کـه خودِ شما از آن هویتی به‌نامِ فعال و منتقد یافته‌اید؟ جالب است این نگاه مصداقِ همان مثل است کـه می‌گوید «مرگ خوب است اما برای همسایه». دوستِ عزیز، بدون‌ شک نگاهِ این‌جانب درمورد رسانـه، همان‌طور کـه قبلاً هم بـه صراحت اعلام کرده‌ام، بـه هیچ عنوان منع‌گرایانـه نیست و نخواهد بود. البتـه این بـه‌معنای آن نیست که پای‌بند نبودنِ حرف‌های بعضی از رسانـه‌های محترم را نسبت به اصولِ حرفـه‌ای کـه باید رعایت کنند مدنظر نداشتـه باشم. دوستِ عزیز، کار در چهارچوبِ نهاد رعایتِ اصولِ کارِ جمعی را بـه‌عنوان یک اصل می‌طلبد. اگر برای بابِ طبعِ شما تفاوتِ رٲیِ خویش را بر سرِ هر کویی و برزن جار نمی‌زنم، بـه‌معنای عدم صراحت نیست. البتـه صراحت ازنظرِ شما ممکن است برگرفتـه از خوی و منشِ خاصی باشد کـه در بالا بـه آن اشاره کردم.

 

با تقدیم احترام _ابراهیم کریمی عضو شورای اسلامی شهرمهاباد
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران

0
0
پاسخ به این اظهارنظر

شیرکو ۱۳۹۸/۵/۵
کدام نظارت جناب کریمی ؟نظارت بر چی؟نظارت بر آن محافل شبانه به همراه مشاور یا مشاوران سابق؟
مردم را چی فرض کردید جناب کریمی. اشک تمساح هم دیگه جوابگوی دروغها و مظلوم نمایی شما نیست
0
0
پاسخ به این اظهارنظر

بختیار سید نظامی ۱۳۹۸/۵/۵
🔴صرفا جهت یادآوری

حداقل ۳۴ وظیفه مدیریتی و نظارتی بر اساس ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی، جزو وظایف شورای شهر عنوان شده است. بدیهی است با توجه به نص قانون وظیفه شورا فقط نظارتی نیست! به عنوان مدعی تجربه و عضو شورای شهر مهاباد ضروری است به حداقل های قانونی وظایف خود در شورا اشراف داشته باشید.
عموم شهروندان را برای اطلاع از نقطه نظرات خود و اعضای گروه ده نگی هاوشاری به کانال ده نگی هاوشاری به نشانی @Dengihawshari دعوت می کنم.

لطفا مطالب به نشانی زیر را هم مطالعه فرمایید.
https://t.me/Dengihawshari/16337
0
0
پاسخ به این اظهارنظر

شمزین یوسفی ۱۳۹۸/۵/۵
آقای کریمی آیا تو چنان‌که می‌نمایی هستی؟
نمی دانم تا حالا این رباعی زیبای منسوب به خیّام را خوانده ای یا نه؟
شیخی به زنی فاحشه گفتا:مستی.
هر لحظه به دام دگری پابستی؛
گفتا؛ شیخا، هر آن‌چه گویی هستم،
آیا تو چنان‌که می‌نمایی هستی؟
قبول دارید که این رباعی،به تنهایی یک مانیفست ضد نفاق و ریا است؟قبول دارید که این رباعی درد این روزهای خیلی از افراد جامعه ما و حتی شاید من و شما است؟
قبول دارید با این رباعی می توان به جنگ افراد سبک مغزی رفت که پُشت توپخانه های مجهز فضای مجازی می نشینند و با کپی مطالب از این طرف و آن طرف یا کمک از این و آن،از خودشان برای من و شمای ساده،علّامه می سازند! شما در دید من همان شیخ هستی که ریا می کنی و الان که شهروندان بر تو فشار می آورند و شعارهایتان را یادآور می شوند،سفسطه می کنید و در صدد توجیه کوتاهی های خود و سایر اعضای شورا هستید.

خوش به حال آنهایی که همانی بودند که می‌نمودند.
خوش به حال وجدان آسوده آنهایی که فقط چنان‌ می‌نمایند که هستند.
خوش به حال کسانی که خودشان را نه بیشتر و نه کمتر از آنچه که هستند،به نمایش می گذارند.چه در نوشته و چه در تصویر.چه در خلوت و چه در جلوت!


2
0
پاسخ به این اظهارنظر

سلیم خدنگ ۱۳۹۸/۵/۴
با نهایت ا دب باید به عرض دوستان وهمشهران گرامیم برسانم که اقای کریمی که با این الفاظ بدور از ادب واحترام نسبت به همکار خودشان صحبت نموده اند حال ببینید با مراجعین به شورا چگونه جواب خواهند؟ اهالی محترم مهاباد این اقایان فکر میکنند که ولی نعمت ملت هستند در حالیکه ایشان وهمکارانشان باید بدانن هر یک از این اقایان قاعدتا باید خدمتگذار مردم وجوابگوی سوالات ملت باشند .من نه این جناب نظامی را دیده ام وهیچکاه خدمتشان رسیده ام اما مقاله ایشانرا خواندم ودر هیچ جایی بی احترامی ویا سوال بی جایی از شورا از طرف ایشان ندیدم .ایا رواست جناب کریمی با این لحن واین گونه ادبیات جواب بدهند؟ متاسفیم که شورای شهرمان وشهردارمان ایشان وامثال ایشان بوده وهستند.سخنی هم با همشهریان دارم تا کی بهنگام انتخابات خیابانهای شهرمان را بخاطر این کاندیدها تخریب وشلوغ میکنیم ایا سابقه چندین ساله و عملکر زیر صفر شورا ها برایمان مشخص نشده؟ از قدیم گفته اند از ماست که بر ماست.به امید روزیکه از دست شورا ها نجات پیداکرده باشیم.
0
0
پاسخ به این اظهارنظر

سلیم خدنگ ۱۳۹۸/۵/۴
با نهایت ا دب باید به عرض دوستان وهمشهران گرامیم برسانم که اقای کریمی که با این الفاظ بدور از ادب واحترام نسبت به همکار خودشان صحبت نموده اند حال ببینید با مراجعین به شورا چگونه جواب خواهند؟ اهالی محترم مهاباد این اقایان فکر میکنند که ولی نعمت ملت هستند در حالیکه ایشان وهمکارانشان باید بدانن هر یک از این اقایان قاعدتا باید خدمتگذار مردم وجوابگوی سوالات ملت باشند .من نه این جناب نظامی را دیده ام وهیچکاه خدمتشان رسیده ام اما مقاله ایشانرا خواندم ودر هیچ جایی بی احترامی ویا سوال بی جایی از شورا از طرف ایشان ندیدم .ایا رواست جناب کریمی با این لحن واین گونه ادبیات جواب بدهند؟ متاسفیم که شورای شهرمان وشهردارمان ایشان وامثال ایشان بوده وهستند.سخنی هم با همشهریان دارم تا کی بهنگام انتخابات خیابانهای شهرمان را بخاطر این کاندیدها تخریب وشلوغ میکنیم ایا سابقه چندین ساله و عملکر زیر صفر شورا ها برایمان مشخص نشده؟ از قدیم گفته اند از ماست که بر ماست.به امید روزیکه از دست شورا ها نجات پیداکرده باشیم.
1
0
پاسخ به این اظهارنظر

محب مهاباد ۱۳۹۸/۵/۴
جناب مهندس کریمی خود را به خواب می زنید و با فرافکنی ژست معصوم را به خود می گیرید.فکر می کردید مردم الان مردم ده سال قبلند. شما با نیت خدمت اگر آمده بودی همینگونه هم با مردم و در نوشته هایت که برایت می نویسند ادب را رعایت می کردی،منتقد انتقاد می کند و شما هم باید جواب دهید که چرا به شعارهایتان عمل نکردید و به دروغ شعار دادید و مردم هم بر اساس همان شعارها به شما رای دادند.تاریخ در مورد شما قضاوت خواهد کرد و انگشت نمای خاص و عام شده و فرصت خوب خرید عزت و شرافت را از دست دادید.
فراموش نکنید مسوولیت مدنی ، کیفری و انتظامی برای آنان که چوب حراج بر حرفه خود می زنند باقی است. انسان می تواند از محاکمه بگریزد و در دادگاهی که هم نوعانش بر پا کرده اند حاضر نشود لیکن رهایی از سرزنش های دادرس درونی نا ممکن است. خواب وجدان سنگین نیست ؛ او بر می خیزد و ناظر سهل انگاری را که در مرگ مادر و طفل شیر خوار او اثر گذار بوده به سختی مجازات می کند. کیفر های وجدانی نا محدود و زجر آور و گریز ناپذیر است.
1
2
پاسخ به این اظهارنظر

خەبات ۱۳۹۸/۵/۴
هاژە واقعا درست کارشو انجام نمی دهد کاملا جانبدارانە رفتار می کنین و این رفتار ناردرست بهتون حتما ضربە میزند، کارتون اخلاقی نیست.
0
2
پاسخ به این اظهارنظر

رحیمی ۱۳۹۸/۵/۴
حالا همه اینها به کنار که چقدر خزعیلات تحویل مردم دادید. واقعا مجبور بودین به آقای ب.گ بگید براتون متن بنویسه؟
0
0
پاسخ به این اظهارنظر

رحیم اختک ۱۳۹۸/۵/۴
چه نظارت عالی شوراها بر بوی گند داخل شهر بر خیابان های پر چاله و چوله؟
2
2
پاسخ به این اظهارنظر

کمال ۱۳۹۸/۵/۴
پژی مهندس کریمی دبه لگل انسانهای بی ادب که به اندازهی شخصیتیان رفتار دکن دبه جوابیان دیوه
0
5
پاسخ به این اظهارنظر

۱۳۹۸/۵/۳
برای گرفتن ارا همه سرتعضیم ودست به سینه ایستاده اند ،اما برای دیدنشان هفت خان رستم طی
کنی واقعا ننگ است که ادعا دارند
علی ۱۳۹۸/۵/۴
بد نبود جواب های مردم رو زیر این بیانیه و بیانیه قبلی مهندس با ادبتون رو هم می خوندین تا از درجه محبوبیتش بیشتر خبردار میشدین
2
0
پاسخ به این اظهارنظر

ایزدیان ۱۳۹۸/۵/۳
عزیزان باید یک بار واسه همیشه به این نکته توجه کنیم که این افراد محترم ( شورا ) خود ما انتخاب کردیم پس بگذاریم دوره شون تمام شود و به تخریب گری نپردازیم و عبرت بگیریم دیگر این افراد که احساس میکنیم در حد شهرمان نیستند و یا خدای نکرده نالایق هستن دیگر انتخاب نکنیم. اگر هم فکر میکنیم دارن به شهر و حیصیت شهر لطمه میزنن در کمال آرامش اعتراض بکنیم. تخریبگری جز توهین به شعور خود ما نیست
یحیی ۱۳۹۸/۵/۴
البته نحوه انتخاب دوتن از این افراد واقعا" جای سوال بود برای مردم ....مردم از دست اینا به ستوه اومدن که نه تنها غارت میکنن تحمل کوچکترین نقدی رو ندارن و میگن به قدوبالای رعنای ما توهین شده حالا انتظاری مردم برای این غارتگران نامه فدایت شون بنویسند؟؟؟ اینها اگر اندکی تفکر داشتند می دونستن چقدر در بین این مردم منفور هستن
4
1
پاسخ به این اظهارنظر

ایزدیان ۱۳۹۸/۵/۳
با سلام. عضو محترم شورای شهر میشه اعلام نمایید دقیقا بر چی نظارت میفرمایید. و در جایی فرمودن اینگونه تفکر باعث میشه چه بلایی بر سر شهر بیاد میشه مشخص نمایید چه بلایی دیگر ؟
ناشناس ۱۳۹۸/۵/۴
کاملا درست میفرمایید اما نظر شخصی بنده اینست که اگر واقعا انتخاب ماست باید راهکاری در اختیار داشته باشیم که بتوانیم با اعتراض مسالمت آمیز برکنارشون کنیم . همه ما میدانیم که حضور افرادی در شورا واقعا چه بلایی بر سر شهر آورده.
2
0
پاسخ به این اظهارنظر

محمد ۱۳۹۸/۵/۳
آقای شهر دار سابق و شورای فعلی این جوابیه کافی وقلم شکن نمی باشد برو دم در خونه شون حالشو بگیر.اهه.اهم.یعنی چه به چه جراتی انتقادیده.
3
0
پاسخ به این اظهارنظر

عباسی ۱۳۹۸/۵/۳
شعارهاي انتخاباتي؟
چه؟
یک مردِ بزرگ؟
من جز یک نمایشگرِ آرمان هایِ
خویش چیزي نمی‌بینم!
2
0
پاسخ به این اظهارنظر

سلیمان هستم ۱۳۹۸/۵/۳
جناب کریمی سخنگوی شورای مهاباد با نهایت تاسف جوابیه سرکار به اقای نظامی بسیار نامحترمانه وبی ادبانه بوده وهست در واقع سرکار به ایشان این جوابها را نداده اید بلکه این جواب شما به اهالی مهاباد بوده چرا که مطالب اقای نظامی سوالاتیست که از طرف مردم واهالی مهاباد در بسیاری مجالس مطرح است متاسفیم که چنین سخنگویی دارید اعضا شورا.متاسفانه جنابعالی بجای جواب منطقی به نوشته های نامبرده ودر واقع اهالی مهاباد یک سری کلمات بی ادبانه را که مسما برایتان نوشته شده ردیف فرموده اید .ملت از شما باید منطق .تربیت. صبوری. و.....یاد بگیرند ولی متاسفانه چون چیزی در چنته ندارید متوسل به اینگونه حملات بی ارزش میشود.بخود ایید واز ملت عذر بخواهید.
3
1
پاسخ به این اظهارنظر

Kako ۱۳۹۸/۵/۳
شهردار و مسئولین قسمتهای مختلف در شهردارب به غیر از سر سپردگان شورا و افراد منفعل و دستور بگیر شورا هیچ اختیاری ندارند و به خاطر حفظ پست و مسئولبت خود هر چه از طرف شورا گفته شود بلا درنگ و چشم قربان گوبان به انجام می رسانند . ابن شوره مدیریت در شورا نظارتی است ؟
3
0
پاسخ به این اظهارنظر

حسام اللدین ۱۳۹۸/۵/۳
این شوراهای عزیز حتی از فروش علنی فضای سبز پارکها هم ابایی ندارند کوچه خواری ُپارک خواری برایشان مانند آب خوردن است که چندهزار متر از پارک دانشجو ضلع غربی را فروختندآب از آب تکان نخورد
3
1
پاسخ به این اظهارنظر

لطیف محمدی ۱۳۹۸/۵/۳
یادداشت شما که عصاره ناراحتی است عجولانه است یا استدلال یک منتقد
بخش هایی را برایتان اینجا دوباره درج می کنم،متن را دوباره بخوانید آقای شهردار اسبق!متن جوابیه بر جوابیه خواب را از شما ربود؟چون قافیه تنگ آید کاتب به جفنگ آید
👇👇👇👇
اگر برای بابِ طبعِ شما تفاوتِ رٲیِ خویش را بر سرِ هر کویی و برزن جار نمی‌زنم، بـه‌معنای عدم صراحت نیست.
7
2
پاسخ به این اظهارنظر

خالد ۱۳۹۸/۵/۳
ازماست که برخاست
میشل چوپی بکیسه
3
0
پاسخ به این اظهارنظر

هدایت ۱۳۹۸/۵/۳
میژو دادپروری تان ده کات .... په له ی مه که ن
7
0
پاسخ به این اظهارنظر

توفیق ۱۳۹۸/۵/۳
واقعا به خودتان میگید شورا حیف از این همه ارا که هدر رفت شما شهرو نابود کردیید حالا دوباره خودتان را کاندید کنید انوقت مدانیم باهاتان چکار کنیم
4
2
پاسخ به این اظهارنظر

یاسین ۱۳۹۸/۵/۳
آقای کریمی خودت را به تجاهل میزنی!فقط و فقط یک نگاهی به دیدگاه شهروندان در زیر جوابیه هات و البته شعارهات بنداز و ببین مردم چگونه در مورد فکر می کنند.آقای سید نظامی خیلی مودبانه باهات صحبت کرده،مردم شما را ..... می خوانند. دوباره توهم زده نشی مثل اون سیاستمدار قبل انقلاب بگی اینها همش شعاره و فکر کنی همه این نظرات هم فقط شعاره و کار یک یا دو نفره.ضمنا واقعا نویسنده قهاری هستی و منم و شما هم می دانیم این نوشته ها،نوشته های خودته نه مشاورین فرصت طلب و یار غارت.من جای تو بودم از این همه محبوبیت بین مردم سکته می کردم یا شهر را ترک می کردم...
6
3
پاسخ به این اظهارنظر

ناصر ۱۳۹۸/۵/۳
سوال از جناب مهندس کریمیآیا شعار ها انتخاباتی در حد نظارت داده میشود یا در حد ریاست و مدیریتی ...؟


آیا نباید جوابگوی شعار که خود داده اند باشند ...؟


آیا نظارت بر اعمال شخص که خود آن را انتخاب کرده اید مقداری خنده دار نیست ...؟


آیا یک شهردار می تواند مخالف مصوبه افراد باشد که به دست آن ها به این درجه از رفاه رسیده است ...؟آیا چنین چیزی مقداری خنده دار نیست من به عنوان شورا فردی را انتخاب کنم و بعدا خلاف نظر من عمل کند ...؟

شاید شورا که به دست مردم انتخاب میشود خلاف عمل کند چون کسی نیست که او را بازخواست کند ولی هرگز یک شهردار چنین نه اجازه دارد و نه چنین قدرت
وده ها سوال دیگر ....
2
1
پاسخ به این اظهارنظر

محمدامینی ۱۳۹۸/۵/۳
بعد از حمله ناجوانمردانه و نفرت پراکنی آقای کریمی نسبت به زحمت کشان هاژه امروز هم به با انواع عناوین به منتقدان دلسوز شهری حمله ور شد! آقای کریمی شما که هیچ کاری نکردین لااقل اخلاق داشته باشین. مثل همکاراتون که در کمال خونسردی سکوت رو ترجیح دادن!
5
2
پاسخ به این اظهارنظر

علی ۱۳۹۸/۵/۳
مشکل این شهر عالیجناب سید نظامی نیست بلکه عالی ناجنابان شورای شهر هستن
6
2
پاسخ به این اظهارنظر

امید ۱۳۹۸/۵/۳
فقط بروید و نظرات زیر بیان نامه قبلی تان را بخوانید خواهید فهمید که منفورترین افراد در این شهر شوراهای شهر هستند اقای سید نظامی هر چه گفت به کنار ولی با نظر مردم درباره خودتان چه می کنید ؟ کسی را به عنوان شهردار انتخاب کرده بودید که مردم برای شورای شهر به اون شخص رای نداده بودند جالبه واقعا" ......واقعا" تاریخ شمارا فراموش نخواهد کرد چپاولگران مهاباد
5
2
پاسخ به این اظهارنظر

هیوا ۱۳۹۸/۵/۳
نقش شون نظارتیه که تمام شهر رو خوردن اگر مدیریتی بود که گوشت مروم را هم میخوردن.اگر فقط شهردار بود خوبتر بود فقط یک نفر بود اما الان ۷۰ نفرن
3
1
پاسخ به این اظهارنظر

شهرام ۱۳۹۸/۵/۳
لطفا آفای کریمی شما که سخنگوی شورای شهر هستید
از کار شورا حمایت میکنید ؟؟؟؟؟؟ یا فقط شما تو شورا مخالفت میکنید و کارا برخلاف میل شماست
چه کاری کردید بگید بدونیم
ما که هیچی‌ندیدیم
حالا من نمی دونم چی رو نظارت میکنید کاری که انجام‌نمیشه نظارت نمی خواد
پس سری بعد لطفا تمام اعضا بیان بیرون و خودتون و کاندید نکنید
3
1
پاسخ به این اظهارنظر

مهران ۱۳۹۸/۵/۳
یک متن سراسر شخصی، کسی نیست به این شهردار سابق پرافتخار (روگذر پر از اشتباه تپه قاضی، پل قانع، مجتمع تجاری ساحل و....) یادآوری کنه که استاد عزیز، بحثهای شخصیت رو با یک شهروند حالا منتقد یا منتفع پشت تلفن و یا حضوری بگو و وقت ما رو هم با خوندن کنایه بازیای شخصیتون تلف نکنید. هاژه جون شما هم یک فیلتر برای ارسال مطالب بزارید. ده دقیقه قتم برای وندن این متن که نود درصدش جدل شخصی بود تلف شد
4
4
پاسخ به این اظهارنظر

فاروق ۱۳۹۸/۵/۳
مردمی که از روی احساسات رای میدهند و از گذشته عبرت نمیگیرند محکوم اند به تکرار اشتباهات ...
شورا در کل ایران چیزی جز منشا فساد نبوده است و بارها وبارها در جراید آمده که بازداشت شده اند
6
4
پاسخ به این اظهارنظر

علی ۱۳۹۸/۵/۳
واقعا خجالت آور است. کدام منطق و کدام تفکر و کدام ؟؟؟
تا زمانی که انتخابات انجام نگرفته از هر دری سخن به میان می آید؛ بعد از انتخابات هر کسی به فکر خودش است. هر دم از این باغ بری می رسد.....

نظر خود را براي ما ارسال كنيد