حوادث

خودسوزی دختر 20 ساله در یکی از روستاهای مهاباد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱/۲۵ ساعت ۱۲:۱۱

عکس سلفی جان دختر 12 ساله سردشتی را گرفت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱/۷ ساعت ۱۳:۲۰

مرگ جوان مهابادی بر اثر حادثه برق گرفتگی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ ساعت ۱۸:۵

خودکشی جوان 25 ساله مهابادی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ ساعت ۱۸:۴۸