حوادث

جزئیات حادثه ناپدید شدن جوان مهابادی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۲/۲۸ ساعت ۱۶:۴۰

یک زن جوان در مهاباد به زندگی خود پایان داد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۲/۲۱ ساعت ۱۶:۵۹

دعانویس، مهابادی مرگ زن جوان مهابادی را رقم زد!

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۲/۱۴ ساعت ۱۸:۳۴

دانش آموز مهابادی قربانی بی احتیاطی راننده کامیون

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۲/۱۲ ساعت ۱۸:۳۷

خودسوزی دختر 20 ساله در یکی از روستاهای مهاباد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱/۲۵ ساعت ۱۲:۱۱

عکس سلفی جان دختر 12 ساله سردشتی را گرفت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱/۷ ساعت ۱۳:۲۰

مرگ جوان مهابادی بر اثر حادثه برق گرفتگی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ ساعت ۱۸:۵

خودکشی جوان 25 ساله مهابادی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ ساعت ۱۸:۴۸