جستجو

نماینده مهاباد در گفتگو با هاژه:

از اختلاف دانشگاه علوم پزشکی و شرکت سرمایه گذار تا علل عدم صدور مجوز بهرە برداری و شروع بکار MRI

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۹/۴ ساعت ۱۲:۵۵

مرگ مشکوک دانشجوی دختر در دانشگاه کوردستان‌

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۸/۲۷ ساعت ۱۰:۵۷

دریاچه زریبار در محاصره نیزارها

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۸/۲۲ ساعت ۱۰:۳