جستجو

در این روزهای کرونایی در فکر معلولان باشیم

افشین کریمی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۲/۹ ساعت ۱۴:۲۶
شاهو محمدی کودک مهابادی:

از سندروم داون تا نابغه جهانی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۹/۱۹ ساعت ۱۵:۴۷

بی توجهی کاخ نشینان بهزیستی بوکان به معلولان

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۵/۲۳ ساعت ۲۰:۵۹