جستجو

جنازه ی فردی که 21 سال پیش غرق شده بود شناسایی شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۹/۷ ساعت ۱۸:۴۳

چۆمی زێ و جوانەمەرگی

ئەحمەد غەم پەروەر(شوان) : خوێندکاری دکتۆرای جوگرافیای سیاسی – زانکۆی خارەزمی تاران
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۷/۱۱ ساعت ۱۱:۳۲