جستجو

نواندیشی دینی: امکان اگاهی سوژە یا گریز از تقلیل گرایی سیاسی؟!

عبدالقادر نیازی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۴:۰
با حضور مسئولین شهرستان مهاباد:

چگونگی برگزاری انتخابات آتی شورای شهر تشریح شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۹/۲۱ ساعت ۲۱:۱۱