جستجو

سیمای شبکه مهاباد به عنوان سیمای برتر انتخاب شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۵/۲۶ ساعت ۱۴:۳۱

انتخاب اعضای هیئت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری در مهاباد

اعضای هیئت اجرایی انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در شهرستان مهاباد انتخاب و معرفی شدند.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱/۲۴ ساعت ۱۰:۴۴