جستجو

واکنش استاندار آذربایجان غربی بە شایعە استعفایش:

وفادار بە عهد خود، پای مردم می‌مانم

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۳/۱۸ ساعت ۱۱:۱۷

موکریان همچنان گرفتار بحران، سرمربی نیامده رفت، مدیرعامل استعفا داد

سیاوش احمدی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۹ ساعت ۱۳:۱۸