لیست

آثار و تبعات نشستن افراد خاص بر کرسی مهم شورا

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۵/۲۵ ساعت ۱۱:۱۲

صدای «طاهر حسینی» در مهاباد طنین انداز می شود

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۵/۲۴ ساعت ۲۲:۱۰

بی توجهی کاخ نشینان بهزیستی بوکان به معلولان

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۵/۲۳ ساعت ۲۰:۵۹

نقش سبزراه در منظر و کیفیت اکولوژیکی محیط شهری

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۵/۲۲ ساعت ۲۱:۵۲
در گفتگو با هاژه:

آمار پرسنل شهرداری مهاباد اعلام شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۵/۲۲ ساعت ۲۰:۵
گفتگوی هاژه با قهرمان کاپ آزاد اوراسیا:

از تعریف مسئول بودن، تنها پشت میز نشستن بە آنها رسیدە است

مصاحبە: پژمان اسمعیل‌نژاد
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۵/۲۲ ساعت ۱۹:۱۹
پتروشیمی مهاباد اخذ عوارض آلایندگی را تکذیب کرد:

صداقت، عامل پیشرفت و تعالی شخص و جامعه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۵/۲۲ ساعت ۱۷:۳۸
ناتوانی یا سهل انگاری در مقابله با بحران:

خسارت میلیاردها تومان به باغات مهاباد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۵/۲۲ ساعت ۱۱:۳
گفت‌وگو با هنرمند کورد ابراهیم سعیدی:

یک فیلم متفاوت هم باید بتواند حداکثر بیننده‌ها را جذب کند

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۵/۲۱ ساعت ۱۷:۳۴
در جلسه شورای فرهنگ عمومی؛:

فرماندار مهاباد: حمایت از کالای داخلی، مسیری است حساب‌شدە برای پویایی اقتصاد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۵/۲۱ ساعت ۱۵:۱۱
خزانه‌دار شورای شهر:

نظام اداری مالی شهرداری مهاباد بە شدت نابه‌سامان است

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۵/۲۰ ساعت ۱۳:۴۴