لیست

آزمون مکاتبه ای ویژه دهیاران در مهاباد برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۵/۱۹ ساعت ۲۲:۲۲
با حضور برخی نویسندگان شاخص ایران زمین؛:

از دو اثر ادبی در مهاباد رونمایی شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۵/۱۹ ساعت ۱۹:۰

پدر همە جا هست

یادداشت: جلال رحمانی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۵/۱۹ ساعت ۱۵:۲۱

مرگ‌های تمام‌وقت

بە بهانە روز خبرنگار- عبدالقادر نیازی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۵/۱۹ ساعت ۱۵:۱۲
فعالیت تاکسی اینترنتی در مهاباد ممنوع شد:

کارشکنی برخی مسئولان با چراغ سبز به تاکسی‌های روستایی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۵/۱۹ ساعت ۱۱:۱۶
بە مناسبت روز خبرنگار؛:

از فعالین رسانەای شهرستان مهاباد تقدیر شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۵/۱۸ ساعت ۱۷:۴۹
در جلسه علنی شورای شهر مهاباد:

فروش مازاد بر گذر و معبر ممنوع است

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۵/۱۷ ساعت ۱۸:۵۶

مغازه‌ای پر از موسیقی کوردی در شهر مهاباد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۸

تعلل یک خبرنگار، مرگ یک رسانه

(رحیم بایزیدی – خبرنگار و عکاس خبرگزاری )
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۳

پسر ناخلف به حساب بانکی مادر دستبرد زد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۵/۱۶ ساعت ۱۳:۲
در جلسە کارگروه زنان مهاباد مطرح شد؛:

طلاق، تیر آخر بە هستە جامعە

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۵/۱۶ ساعت ۱۲:۱۸
دکتر احمدزاده با تاکید بر برحق بودن مطالبات بازار:

امیدوارم کسبه بزرگوار تاناکورا شهرداری را در این شرایط دشوار همراهی کنند

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۵/۱۶ ساعت ۱۰:۵۹
سخنگوی شورای شهر مهاباد:

ایجاد پارکینگ برای تاناکورا جزو اولویت های شهرداری و شورا است

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۵/۱۵ ساعت ۱۸:۵۷

دو نشريه ديگر در مهاباد مجوز فعاليت گرفتند

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۵/۱۵ ساعت ۱۸:۴۹