جستجو

برگزاری هفتمین نشست کتاب خوان مدرسه ای در مهاباد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ ساعت ۲۱:۸

هفت مدرسه تاریخی در آذربایجان غربی ثبت ملی شده است

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ ساعت ۱۲:۵۸
خواهر عامل ترور سفیر روسیه::

دانشکده پلیس آنکارا برادرم را افراطی کرد نه مدرسه «گولن»

خواهر عامل ترور سفیر روسیه در ترکیه تاکید کرد برادرش در هیچ مدرسه‌ای وابسته به جنبش «گولن» تحصیل نکرده و این دانشکده پلیس آنکاراست که عقاید افراطی را به او آموزش داد.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۷ ساعت ۱۲:۳۰

مدرسه مشارکتی مرحوم "سلیمان مسرور" افتتاح شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۹/۱۷ ساعت ۱۹:۲۷