جستجو

تنها امید احداث سینما در مهاباد بر باد رفت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ساعت ۲۰:۲۲

احداث پردیس سینمایی در مهاباد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۷/۳۰ ساعت ۱۹:۵۶

داوری فیلم‌ساز کورد در جشنواره اسلواکی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۶/۲۶ ساعت ۲۳:۱۰

رضا آپارتچی، صدای بی صدا

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۶/۱۱ ساعت ۱۸:۲۱
بە بهانە مراسم اکران شش فیلم کوتاه در مهاباد:

اگر کسی وظیفە دارد سالنی بسازد، بسازد

محمد محمدی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۵/۱۰ ساعت ۲۰:۱۷

مهاباد و سینمایی که دیگر نیست...

احمدصالح پور
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۳/۲۲ ساعت ۲۰:۴۹
با حضور اساتید برجسته تئاتر و سینما:

روز جهانی تئاتر در مهاباد گرامی داشته شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱/۷ ساعت ۱۹:۳۴
گفت‌وگو با هنرمند کورد ابراهیم سعیدی:

یک فیلم متفاوت هم باید بتواند حداکثر بیننده‌ها را جذب کند

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۵/۲۱ ساعت ۱۷:۳۴

همایش و سمینار موسیقی نواحی ایران در #بانه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۲۴ ساعت ۱۵:۱۱