جستجو

شەش سوودی گرنگ و پێویستی ترێ

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۸/۶ ساعت ۱۸:۳۴

دە سوودی خواردنی کاھو

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۳/۲۶ ساعت ۱۳:۱۳

سوودەکانی خواردنی کشمیش و مێوژ

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۳ ساعت ۱۲:۲۱