جستجو

محور بوکان میاندواب باز هم قربانی گرفت!

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱۹ ساعت ۲۳:۵۸

ساخت قطاری با سرعت صوت در کره جنوبی

کره جنوبی تصمیم دارد قطار فوق سریعی راه اندازی کند که می تواند مسافران را با سرعت صوت جا به جا کند.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۳ ساعت ۱۱:۸