جستجو

اقدامات لازم در زمان بروز پدیده ریزگردها

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۱۰ ساعت ۱۲:۳۱

وضع هوای بوکان ناسالم است

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۷/۲۴ ساعت ۱۶:۳۴

به گزارش پایگاه خبری هاژه، غفور محمد پور رییس اداره هواشناسی مهاباد آسمان مهاباد و جنوب استان را برای چند روز آینده غبار آلود پیش بینی کرد.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۴/۸ ساعت ۲:۳۶