جستجو

با حضور مشاور استاندار:

کارگروه اشتغال ایثارگران مهاباد تشکیل جلسه داد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ساعت ۱۴:۵۱
اطلاعیە سازمان نیروهای مسلح::

مقررات کسر خدمت فرزندان ایثارگران

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۱۵ ساعت ۱۶:۴۲

جلسه کارگروه اشتغال ایثارگران در مهاباد برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ ساعت ۱۴:۴۷