جستجو

۸ عاملی که باعث می‌شود خاطرات‌مان را فراموش کنیم

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۲/۲۹ ساعت ۱۰:۵۲

تاثیر استرس بر سلامتی

سید جمال صادقی (دکتری روانشناسی سلامت بالینی)
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۹:۲۸
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کوردستان پاسخ می‌دهد؛:

دختران یا پسران؟ در فصل امتحانات کدام بیشتر دچار استرس می‌شوند؟

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۳/۲۵ ساعت ۱۷:۴

5 دلیل بیدار شدن‌های مکرر شبانه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱۷ ساعت ۱۹:۳

چرا آدم‌های باهوش کمتر می‌توانند شاد باشند؟

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱۱ ساعت ۲۲:۵۸

چگونه استرس خود را مدیریت کنیم؟

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۳/۲۷ ساعت ۱۲:۵۴

استرس در نوجوانان و راه های پیشگیری از آن

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ساعت ۱۷:۵۸

چگونه استرس روزانه را کنترل کنیم؟

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۷/۲۲ ساعت ۱۰:۴۶