جستجو

محور اشنویه به دیزج مرگور مسدود شد

فرماندار اشنویه گفت: براثر کولاک، محور اشنویه به دیزج مرگور مسدود شد.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۹/۱۳ ساعت ۲۰:۳۶