جستجو

توهین به لباس کوردی در صدا و سیما:

چاره‌ای بیاندیشید

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۴۳

استاد خضر رش احمدی، هنرمندی از دل مردم

دکتر ابراهیم قربانی(مدرس دانشگاه)
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۴ ساعت ۱۸:۴۲

تبریک برای هنرمندان و دیگر هیچ؟!

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۷ ساعت ۲۰:۵۰