جستجو

فرماندار مهاباد::

ثبت نام رایگان سرشماری در 10 نقطه مهاباد آغاز شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۷/۲۶ ساعت ۱۱:۲۰

سرشماری 170 هزار نفر از شهروندان شهرستان مهاباد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۷/۱۴ ساعت ۲۰:۳۱