تاريخ: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۱ ارديبهشت ساعت ۱۱:۱۵ بازدید: 2466      نظرات: 0      کد مطلب: 10901

جلسە‌ نقد و بررسی رمان «بارن درخت نشین» در بوکان برگزار شد


به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هاژه، سیزدھمین جلسه از سلسله نشست‌های بانوان واژه و کتاب بوكان به خوانش و نقد رمان بارن درخت نشین اثر ایتالو کالوینو نویسندە‌ برجستە‌ جھانی اختصاص یافت.

این جلسە‌ در دو بخش نقد و بررسی رمان بارن درخت نشین و ارائە‌ نظرات شركت كنندگان در آمفی تئاتر مستورە‌ كردستانی بوكان برگزار شد.

آثار ارائە‌ شدە‌ در این جلسە‌ عبارت بودند از :

ـ خوانش رمان بارن درخت نشین و تحلیل سمبل‌ھا و رموز رمان ـ پروین شیخی

ـانعکاس عصر روشنگری اروپا در کالبد یک روایت ـ زینب قادر دوست

ـ بررسی جایگاە‌ شخصیت كوزیمو در رمان بارن درخت نشین و رابطە‌ دوسویە‌ انسان و زمین ـ نسرین منگور

ـرشد یک روایت به موازات تاریخ و پیامدهای مرگ روشنفکر عملگرا در خلق آرمانشهر ـ لیلا صالحی

ـ خوانش جامعە‌ شناختی از رمان بارون درخت نشین ـ مھپارە‌ ابراھیمی ـ ارائە‌ در گروە‌ بانوان واژە‌ و كتاب

در ادامه جلسە‌ سارا صالحی و خانم حسن زادە‌ نیز با ارائە‌ خوانش شخصی خود از زوایای ناگفتە‌ی رمان بر غنای بحث‌ھا افزودند.

بخش دوم جلسە‌ بە‌ اھدای كتاب توسط بانوان واژە‌ و كتاب به کتابخانه ی ابتدایی روستای ترجان اختصاص یافت و در این بخش ده‌ھا جلد كتاب كودك و نوجوان بە‌ كتابخانە‌ كودكان روستای ترجان اھدا گردید.
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران


نظر خود را براي ما ارسال كنيد