تاريخ: ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۱ اسفند ساعت ۱۴:۲۱ بازدید: 901      نظرات: 0      کد مطلب: 10772

نقد و بررسی رمانھای فتاح امیری رمان نویس پیشگام كورد در بوکان


به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی هاژه، جلسه نقد و بررسی رمانھای فتاح امیری رمان نویس پیشگام كورد در بوکان برگزار شد.
دوشنبە‌ بیست اسفند ٩٧ انجمن بانوان واژە‌ و كتاب بوكان در ادامە‌ برنامە‌ھای خوانش اثار فاخر ادبیات جھانی و در دوازدھمین گام خود مراسم باشكوە‌ نقد و بررسی سە‌ رمان نویسندە‌ پیشگام كرد فتاح امیری را در سالن سیمرغ بوكان برگزار كرد.
این مراسم باحضور صدھا نفر از نویسندگان، ھنرمندان و علاقمندان بە‌ ادبیات در چند بخش برگزار شد.
در بخش اول سخنرانی افتتاح مراسم جھت خیرمقدم و ارائە‌ گزارشی از عملكرد سە‌ سالە‌ انجمن بانوان واژە‌ و كتاب توسط خانم لیلا صالحی بنیانگذار طرح انجمن بانوان واژە‌ و كتاب برگزار شد.
بخش اول مقالات
مقالە‌ رمان فتاح امیری سراغازی برای ادبیات اقلیمی در كردستان ایران ـ خانم كژال صالحی
مقالە‌ رمان طبیعت محور و نمادھایش ـ  خانم نیشتمان ابوبكری
مقالە‌ گذری كوتاە‌ بر رمان امیری ـ خانم نیشتمان مینایی
پانل اول
مجری پانل محمود محمدیان
دكتر خالق جلیل نژاد با موضوع مدرنیتە‌ و مدرنیزاسیون و بازنمایی ان در رمانھایی فتاح امیری
لیلا صالحی با موضوع زن و تقابل یا تناسج اقلیتھا در اثار فتاح امیری
مھپارە‌ ابراھیمی باموضوع واكاوی روانكاوانە‌ اثار امیری
بخش دوم مقالات
رمان كردی در برزخ روایت و امتناع از  روایت ـ یونس رضایی
خوانشی زنانە‌ از اثار امیری ھاجر ھوشیار
روایتی دیگر از زبان امیری ـسارا صالحی
پانل دوم
دكتر احمد غلامی باموضوع نگاھی جامعە‌شناختی بە‌ اثار فتاح امیری
عزیز محمودپور ـ فتاح امیری در گسترە‌ی روایت كردی در كردستان ایران
لیلا نورانی ـ پیشە‌ و حرف كھن و جایگاە‌ ان در اثار امیری
سخنرانی پایانی استاد فتاح امیری باموضوع تجربە‌ من
اختتامیە‌ و تقدیر از استا فتاح امیری و اھدای تندیس مستورە‌ كردستانی بە‌ استادارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران


نظر خود را براي ما ارسال كنيد