تاريخ: ۱۳۹۷ جمعه ۱۲ بهمن ساعت ۱۴:۵۱ بازدید: 983      نظرات: 0      کد مطلب: 10573

نخشي پور، مديريتي جديد يا تكرار تاريخ؟

عبدالقادر رحيمي


بيست روز از انتصاب اقصي نخشي پور بعنوان سرپرست فرمانداري شهرستان سردشت مي گذرد و سوالات زيادي در ذهن نگارنده و اغلب فعالان سياسي و مدني شهرستان وجود دارد كه پاسخ به بخشي از آنها ممكن است به زمان بيشتري نياز داشته باشد اما برخي از سوالات وجود دارد كه مي شد در اين فاصله بيست روزه به آنها پاسخ داده شود .
١- معمول است كه مديري اجرايي يا سياسي وقتي به مسئوليتي گمارده ميشود  در ابتداي كار برنامه ها، ايده ها ، اصول و چهارچوب كاري خود را تشريح و در ادامه سعي ميكند به آن برنامه ها كه در قالب وعده هاي عملياتي مطرح ميشوند جامه عمل بپوشاند، اگرچه انتظار مي رفت در روز معارفه ، فرماندار جديد به تشريح برنامه هاي خود بپردازد اما اگر ذيق وقت و طولاني شدن مراسم را توجيهي منطقي بدانيم، چرا اين مهم كه جزو الزامات شروع كار است در اين فاصله انجام نشده است؟
ديدارهاي مردمي، آشنايي با شوراي اداري، شناخت همكاران و مستقر شدن در محل كار قطعا در زمان كمتري نيز امكانپذير است و لازم بود به اين موضوع توجه ويژه بشود كه افكار عمومي با سوالات و ابهاماتي روبروست ولازم است در ابتداي كار به آن احترام گذاشته شود. ٢- براي آنكه مردم، مديران، رسانه ها و فعالان مدني از مسير توسعه شهرستان و روند اجرايي شدن كارها اطلاع كافي و روشني داشته باشد، لازم است فرماندار جديد اعلام كند كه دقيقاً دركدام بخش ها سياست هاي فرمانداران قبل را ادامه و با كدام بخش آن مخالف است؟ 
٣-در شرايطي كه امكان مانور دادن روي فعاليت هاي عمراني وجود ندارد و دولت با محدوديت هاي بودجه اي مواجه است، تمركز فعاليت هاي روزانه فرماندار و دستگاههاي تحت امر ايشان چه خواهد بود؟
٤- در شرايطي كه فضاي فعاليت سياسي و مدني در شهرستان سردشت و در مقايسه با شهرستانهاي همجوار از نشاط و پويايي كمتري برخوردار است، چه برنامه اي براي بهبود فضا در اين زمينه وجود دارد؟ با توجه به اينكه فرماندار بيشتر مديري اجرايي و فني ست تا سياسي و داراي ديدگاههاي فرهنگي - اجتماعي ، چگونه اين خلا پر ميشود؟
٥- با توجه به انتقادات جدي از عملكرد برخي مديران و روساي ادارات شهرستان كه اسباب نقد از فرماندار سابق را هم فراهم كرده بود، چه برنامه اي براي ترميم و تغيير مديران ضعيف وجود دارد؟
در مورد دو پست خالي معاون سياسي و معاون عمراني فرماندار  برنامه چيست؟
٦- زمينخواري و تخريب منابع طبيعي وارد فاز بحراني شده است و آمار صدها هكتار تصرف منابع ملي گوياي اين واقعيت است كه زمينخواري براي عده اي به يك شغل پر درآمد تبديل شده و پرونده هاي زيادي در اين زمينه تشكيل و گاهاً منجر به صدور احكام نيز شده است.
براي نمونه تخلف در برخی شرکتهای حقوقی و زمينخواري هاي كوچكتر توسط افراد حقيقي چيزي نيست كه مردم كوچه و بازار هم از آن بي اطلاع باشند، برخورد و معرفي آنها به افكار عمومي و رسانه ها به چه شكل خواهد بود؟
٧- چهارچوب فرماندار محترم براي همكاري با فعالان مدني، نخبگان، دانشگاهيان و معتمدان به چه شكل خواهد بود؟ آيا وقت آن نرسيده است كه مديريت فردي جاي خود را به مديريت مشاركتي مبتني بر همكفري و ايجاد اتاق فكر مانند ساير شهرها بدهد؟
لذا جهت توسعه شهرستان و جلوگيري از خطاهاي ادوار گذشته لازم اين اين سوالات و مطالباتي از اين دست توسط رسانه ها، فعالين مدني و سياسي مطرح و تكرار شود  . تا زماني كه روشن نشود مطالبات واقعي و اولويت دار شهرستان چيست و تقسيم وظايفي بين مردم، رسانه ها و مديريت عالي دولت در شهرستان صورت نگيرد ، نمي توان به رشدي  روبه جلو اميدوار بود و امكان تكرار حركت هاي پرگاري و حتي پس رفت در توسعه شهرستان خواهيم بود.ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران


نظر خود را براي ما ارسال كنيد