تاريخ: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۸ شهريور ساعت ۲۲:۴۰ بازدید: 2021      نظرات: 0      کد مطلب: 10092
در کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر مهاباد مطرح شد؛

تشریح طرح پیشنهادی تغییر میدان منگوران


بە گزارش پایگاه خبری تحلیلی هاژه، روز چهارشنبه ٢٨ شهریورماه ٩٧ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر مهاباد، متشکل از اعضای شورا و چندین کارشناس حوزه شهرسازی و عمران بە منظور بررسی طرح پیشنهادی شهرداری مبنی بر تغییر میدان منگوران این شهر، در ساختمان شورای اسلامی تشکیل جلسە داد.

ابتدا شهردار مهاباد بە تشریح طرح پیشنهادی پرداخت و گفت: میدان منگوران مهاباد با دارا بودن عرصەای باز و منحصر بە فرد با دربرداشتن ترکیب فعالیت‌های گردشگری، خرید و گذراندن اوقات فراغت، یکی از مراکز فعال و سرزندە شهر مهاباد محسوب می‌شود.

کامران علیزادەآذر افزود: در طرح پیشنهادی، ایجاد آب‌نما، ایجاد گذر ٣ متری سوارەراه، ایجاد بارانداز، کاشت درختان بومی بە منظور سایەاندازی، ایجاد سیستم نوردهی، ایجاد باکس گل و چند مورد دیگر بە منظور ساخت فضای جمعی، مکث و نشیمنگاه، مد نظر است.

شهردار مهاباد در ادامە خاطرنشان کرد: مساحت مورد استفادەکنونی در میدان منگوران ١٧٨٦ متر است کە با اجرای این طرح، بە ٣١٥٨ متر افزایش می‌یابد. حدود ٥٣ درخت بە این فضا اضافە خواهد شد. عرض گذر سوارە آن  از ١٦ متر بە ٣ متر کاهش خواهد یافت. تعداد ٢٤ باکس گل و ١٠ عدد سطل آشغال تعبیە خواهد شد و همچنین احداث یک عدد آبنما بە قطر ١٠ متر در این طرح تصور شدە است.

هر کدام از کارشناسان کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر مهاباد، از جملە: یوسف حمەجانی، رضا دانشجو، سیامند معروفی، مصطفی امیرآبادی، بایزید گلابی و منصور سبحانی بە ارائە پیشنهاداتی در مورد کلیت طرح، چگونگی اجرا و ایرادات واردە بە بحث و تبادل نظر پرداختند.

مصطفی احمدزادە، عضو شورا و مسئول کمیسیون فرهنگی و اجتماعی  در این جلسە گفت:  بندە بە شخصە با کلیت طرح مبنی بر حذف معابر سواره، نە تنها در میدان منگوران، بلکه در کل خیابان جمهوری اسلامی موافقم، همچنان کە این  طرح‌ها در اکثر شهرهای ایران و جهان اجرایی شدە و موفق نیز ظاهر گردیدە است. البتە ناگفتە نماند کە باید مطالعات جامعی نیز در این‌بارە انجام گیرد.

در پایان حامد حیدری بە عنوان رییس شورای اسلامی شهر مهاباد بە جمع‌بندی جلسە پرداخت و گفت: این طرح در کلیت خود مورد تایید این کمیسیون است، منتهی در اجرای طرح و چگونگی جزئیات آن اختلاف‌نظرهایی وجود دارد کە بحث و تبادل نظر در مورد آن را بە جلسە بعدی موکول خواهیم کرد. 

ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران


نظر خود را براي ما ارسال كنيد