تاريخ: ۱۳۹۷ دوشنبه ۱۹ شهريور ساعت ۱۹:۳۴ بازدید: 1299      نظرات: 0      کد مطلب: 10069
محمودزادە پاسخ می‌دهد

مجتمع عالی سلامت یا دانشکدە پرستاری؟ چە بر سر دانشگاه پیراپزشکی مهاباد آمدە است؟


بە گزارش پایگاه خبری هاژە، روز یکشنبه ١٨ شهریورماه ٩٧ نمایندە مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، در حاشیە ورود وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بە شهر مهاباد، وضعیت دانشگاه پیراپزشکی مهاباد را تشریح کرد.

جلال محمودزادە در گفتگو با خبرنگار هاژە گفت: طبق بخشنامە شورای عالی فرهنگی در سال 94، تنها شهرهای بالای ٥٠٠ هزار نفر جمعیت می‌توانند در راستای دریافت مجوز احداث دانشگاه علوم پزشکی قدم بردارند.

وی افزود: تقریبا از سە ماه پیش با پیگیری‌های انجام‌شدە توانستیم دانشگاه را از تحت نظارت بودن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خارج کردە و تحت عنوان مجتمع عالی سلامت بە وزارت بهداشت تحویل دهیم.

نمایندە مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی ادامە داد: از طریق کمیسیون و وزارت‌خانە بهداشت پیگیر این مسئلە بودیم که در کنار مجتمع عالی سلامت مجوز احداث دانشکدە پرستاری را نیز اخذ کنیم، بنابراین قول‌های مساعدی در زمینە احداث دانشکدە پرستاری از وزیر بهداشت گرفتەایم و تا مرحلە دستور پیش رفتەایم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: صدور مجوز یک دانشگاه پرستاری مستقل، بعد از دستور وزیر بهداشت نیاز بە موافقت شورای گسترش دارد کە قرار است در ماه جاری جلسەای در این‌بارە گرفتە شود.

ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران


نظر خود را براي ما ارسال كنيد