تاريخ: ۱۳۹۷ سه شنبه ۱۶ مرداد ساعت ۱۲:۱۸ بازدید: 1358      نظرات: 0      کد مطلب: 9938
در جلسە کارگروه زنان مهاباد مطرح شد؛

طلاق، تیر آخر بە هستە جامعە


بە گزارش پایگاه خبری تحلیلی هاژە، روز سەشنبە ١٦ مردادماه ٩٧ جلسه کارگروه امور بانوان و خانواده شهرستان مهاباد بە ریاست هاجر پورآذر و با حضور جمعی از مسئولین امور بانوان و فعالین حوزه زنان شهرستان در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

مسئول امور بانوان فرمانداری شهرستان مهاباد محور این جلسە را "آسیب طلاق و خانوادە" عنوان کرد و افزود: خانوادە بە عنوان هستە جامعه نقش بزرگی را در جامعە ایفا می‌کند کە رشد بی‌رویە طلاق بە عنوان یک معضل فراگیر، تیر آخر را بە نهاد خانوادە و اجتماع شلیک می‌کند.

هاجر پورآذر ادامە داد: ارائە راهکارهایی جامع و عملی از برنامەهای کارگروه تخصصی زنان و خانوادە است و می‌کوشد با استفادە از این راهکارها، در جهت کاهش معضل طلاق بە ویژە در مناطق حاشیەای شهرستان گام‌های اساسی بردارد.

نصرتی، مسئول امور بانوان سپاه مهاباد در این جلسە گفت: بررسی‌های این کارگروه در زمینە شناخت آسیب‌ها، تهدیدها و فرصت‌ها باید جزئی‌تر و مربوط بە شهرستان مهاباد باشد.

سروان امینی، مسئول امور بانوان نیروی انتظامی شهرستان مهاباد با اشارە بە اینکه بیشر پروندەهای ارجاع‌دادەشدە بە این نهاد مربوط بە دخالت بیش از حد خانوادەهای زوجین است، افزود: برگزاری همایش، کلاس، کارگاه و آموزش خانوادەها بیش از بیش می‌تواند در زمینه کاهش طلاق در شهرستان راه‌گشا و چارەساز باشد.

در پایان، برخی از نمایندە ادارات و فعالین حوزە زنان بە بحث، تبادل نظر و ارائه راهکار در زمینه کاهش طلاق و حفظ بنیان خانوادە پرداختند. 

ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران


نظر خود را براي ما ارسال كنيد