تاريخ: ۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۸ تير ساعت ۱۸:۲۰ بازدید: 2781      نظرات: 28      کد مطلب: 9826
تیری بر قلب گردشگری مهاباد

فنس‌کشی پنج میلیاردی با کدامین توجیە؟


هاژە- سد مهاباد یکی از سدهای پرآب کشور محسوب می‌شود کە در سال ١٣٤٨ بە منظور تامین آب آشامیدنی و آبیاری زمین‌های کشاورزی دشت شهرویران بە دست مهندسین یوگسلاوی ساختە شد.

در سالیانی متمادی، سد مهاباد علاوە بر تامین آب آشامیدنی، سیراب‌کردن زمین‌های کشاورزی و تامین معیشت کشاورزان و دامداران منطقە، منافع اقتصادی زیادی برای شهرستان مهاباد بە ارمغان آوردە است. تولید برق حدود 5 هزار و 250 مگاوات در امسال (97)، جذب گردشگر بە میزان ٢٣هزار بازدیدکنندە در نوروز سال ٩٦ و اشتغالزایی برای ٢٥٠ نفر بە طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق صید، همه و همە از منافع وجود این سد برای مردم این دیار بودە است.

بە درازای حیات ٥٠ سالە سد مهاباد همیشە مشکلاتی گریبانگیر این سد بودە است کە در چند سال اخیر برخی از این مشکلات بە تهدیدی برای موجودیت سد و سلامت مردم شهرستان بدل شدەاند. تغییر کاربری زمین‌های بستر دریاچە و تعرض بە آن، فرسایش خاک و نابودی پوشش گیاهی منطقە، ورود فاضلاب هشت روستا از مناطق بالادست، ورود کودهای حیوانی دارای میکروب‌های غیرقابل تصفیە ناشی از سم‌پاشی باغات منطقە، ورود فضولات حیوانی، آبزی‌پروری، ورود مواد آلایندە ناشی از استحمام، شست‌وشوی فرش، پشم دام، ماشین‌آلات و... از تهدیداتی بس جدی برای سد مهاباد و سلامت مردم منطقە محسوب می‌شوند.

آنچە اخیرا در رسانەهای منطقە بە سرتیتر اخبار بدل شدە و در فضای مجازی بازار مباحث را داغ کردە است، فنس‌کشی حریم سد مهاباد بە عنوان راهکار دولت (پیرو درخواست مدیریت امور آب مهاباد) برای کاهش اثرات این تهدیدها است.

فرماندار شهرستان مهاباد می‌گوید: در حدود ٥٠ میلیارد ریال اعتبار جهت فنس‌کشی اطراف سد مهاباد برای جلوگیری از آلودگی آب سد تخصیص دادە شدە است.

رضا جهینی، مدیر امور آب شهرستان مهاباد در گفتگو با هاژە از این طرح دفاع می‌کند و می‌گوید: این طرح بە منظور حفظ حریم دریاچە، حفظ محیط زیست، جلوگیری از ورود احشام، جلوگیری از شست‌وشوی فرش، پشم دام و ماشین‌آلات و همچنین جلوگیری از برداشت ماسە اجرا خواهد شد کە بە میزان زیادی از آلودگی آب دریاچە سد خواهد کاست.

 علی‌الظاهر اجرای این طرح می‌تواند بە کاستن از میزان ورود آلودگی بە آب سد مهاباد کمک کند، اما آنچە روشن است این است کە، اجرای این طرح کمکی بە حل ریشەای این معضلات و رفع این تهدیدات نخواهد کرد. آیا مگر تمام اهداف این طرح را نمی‌توان با ایجاد و استفادە از چند گشت آب محقق نمود؟ آیا با صرف همین بودجە نمی‌توان شبکە فاضلاب هشت روستای بالادست کە سهم بالایی در آلوده کردن آب سد دارند را ساماندهی کرد و برای همیشه این معضل را ریشەکن کرد؟ آیا تبعات حذف ظرفیت گردشگری سد مهاباد و لطمە آن بە اقتصاد شهرستان در نظر گرفتە شدە است؟ آیا نمی‌توان با فرهنگ‌سازی صحیح، کشاورزان را از وجود میکروب‌های خطرناک در سم‌هایشان آگاه کرد؟ پاسخ این سوالات با اهل فن و مسئولین امر... 
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران