تاريخ: ۱۳۹۷ دوشنبه ۲۵ تير ساعت ۱۲:۳۵ بازدید: 1071      نظرات: 1      کد مطلب: 9808
نورانی در گفتگو با هاژە؛

فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در مهاباد ممنوع است


 بە گزارش پایگاه خبری تحلیلی هاژە اخیرا در فضای مجازی تبلیغاتی مبنی بر فعال‌شدن تاکسی‌های اینترنتی در مهاباد صورت گرفتە کە واکنش رییس سازمان مدیریت حمل و نقل شهری مهاباد را در پی داشت.

شیرکو نورانی در گفتگو با خبرنگار هاژە گفت: اخیرا در فضای مجازی تبلیغاتی مبنی بر فعال‌شدن تاکسی‌های اینترنتی در مهاباد صورت گرفتە کە بە دلیل عدم اخذ مجوز از شهرداری مهاباد غیر قانونی تلقی شدە و هرگونە فعالیت آنها در سطح شهر و حومە مهاباد برخورد قانونی در پی خواهد داشت.

وی ادامە داد: با عنایت بە مادە ٩ قانون توسعە حمل‌ونقل ومدیریت مصرف سوخت و مواد ٣٠ و ٣١ قانون رسیدگی بە تخلفات رانندگی و آیین‌نامە تاکسیرانی، مدیریت و نظارت بر حمل‌ونقل بار و مسافر در محدودە شهری و حومە بر عهدە شهرداری می‌باشد و هرگونە فعالیت در این زمینە مستلزم اخذ مجوز از شهرداری و سازمان حمل‌ونقل شهری می‌باشد.

رییس سازمان مدیریت حمل و نقل شهری مهاباد خاطرنشان ساخت: در صورت مشاهدە، ضمن جلوگیری از فعالیت آنها، حق پیگیری از طریق مراجع ذیصلاح برای شهرداری و سازمان حمل‌ونقل شهری مهاباد محفوظ است.

نورانی در پاسخ بە این سوال کە آیا ایجاد تاکسی‌های اینترنتی در برنامە سازمان مدیریت حمل‌ونقل شهری مهاباد وجود دارد، اظهار داشت: ایجاد تاکسی اینترنتی فعلا در دستور کار این سازمان نیست، اما اگر در آیندە، نسبت بە ایجاد تاکسی اینترنتی در مهاباد اقدام کنیم حتما از ناوگان شهری و داخلی سازمان خود استفادە خواهیم کرد. 

رضا کریمی نمایندە تاکسی‌های تلفنی مهاباد نیز در این‌بارە گفت: تعداد تاکسی‌های موجود در سطح شهرستان فراتر از حد نیاز است و در حال حاضر ضرورتی جهت فعالیت تاکسی‌های اینترنتی دیدە نمی‌شود.

 ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران

0
0
پاسخ به این اظهارنظر

۱۳۹۷/۴/۲۵
کم تاکسی داخل شهر مهاباد است همین کم داشتیم
تاکسی اتترتتی ..خیلی مسخرست

نظر خود را براي ما ارسال كنيد