تاريخ: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۰ تير ساعت ۱۲:۲۶ بازدید: 848      نظرات: 2      کد مطلب: 9774
در نشست خبری مدیر بهداشت و درمان مهاباد؛

وضعیت درمانگاه، ترافیک حیاط بیمارستان و پرداخت کارانەها تشریح شد


بە گزارش پایگاه خبری تحلیلی هاژە، روز چهارشنبە ٢٠ تیرماه ٩٧ مدیر شبکە بهداشت و درمان شهرستان مهاباد نشستی خبری با اصحاب رسانە در سالن کنفرانس این شبکە تشکیل داد و پاسخگوی سوالات آنان شد.

دکتر سامرند مرزنگ در پاسخ بە سوال خبرنگار هاژە در مورد عدم رضایت مردم از سیستم نوبت‌دهی تلفنی مبنی بر مشغول بودن خطوط در بیشتر اوقات گفت: سیستم نوبت‌دهی تلفنی جهت رفاه حال مردم راه‌اندازی و بە شکلی طراحی شدە است کە اگر نوبت‌دهی پزشک مورد نظر در ماه جاری پر شدە باشد تا فرارسیدن ماه آیندە و خالی شدن وقت ویزیت بوق اشغال خواهد خورد.

وی همچنین افزود: حجم تماس‌های دریافتی و قطعی‌های برق نیز در این امر دخیل هستند کە سعی می‌شود در آیندەای نزدیک با اعمال اقداماتی نظیر: افزایش خطوط و خرید سیستم UPS این مشکلات نیز برطرف گردند.

مدیر شبکە بهداشت و درمان در پاسخ بە سوالی مبنی بر چرایی عدم رسیدگی بە وضعیت ترافیکی بیمارستان مهاباد، پاسخ داد: قریب بە سە سال است کە در مورد رفع این معضل کار می‌شود و رفع آن نیازمند نیروی انسانی، ابزاروآلات و همکاری مردم است کە در مورد اول وزارتخانە موافقت نمی‌کند، در مورد دوم هیچ نهادی حاضر بە همکاری نیست و در مورد سوم متاسفانە فرهنگ‌سازی صحیح در بین مردم صورت نگرفتە است و تلاشهایمان بی‌نتیجە باقی‌ماندە است.

وی در مورد عدم پرداخت کارانە پرستاران و پزشکان گفت: هر سالە در دو نوبت بە صورت متمرکز استانی کارکنان حوزە درمان مشمول دریافت کارانە می‌شوند کە پرداخت آن (کە از مهر ٩٦ معوق ماندە است) از حیطە شهرستانی خارج و مربوط بە وزارتخانە است.

دکتر مرزنگ در مورد زمان اجرایی‌شدن پروژە ساخت بیمارستان ٣٥٠ تختی در مهاباد گفت: بیش از یک سال بە دنبال زمینی با کاربری بهداشتی و درمانی بودیم، از همە نهادهای مربوطە درخواست کردیم کە در آخر یک قطعە زمین در شهرک زاگروس کە از لحاظ کاربری مناسب بود، معرفی شد کە آن‌هم توسط کارشناسان راه‌وشهرسازی و بهداشت‌ودرمان مورد تایید قرار نگرفت و در نهایت تصمیم بر آن شد کە از زمین داخل بیمارستان امام خمینی جهت احداث بیمارستان جدید استفادە شود و قبل از پایان سال عملیات اجرایی آن شروع می‌شود.

مدیر شبکە بهداشت و درمان در مورد زمان انتقال درمانگاه بیمارستان مهاباد بە محل جدید خود گفت: در بازدید دفتر فنی دانشگاه علوم پزشکی ارومیە ایراداتی بە کار پیمانکار وارد و بە وی مهلتی یک ماهە دادە شد تا این ایرادات را برطرف کند، البتە مشکلات اعتباری و نبود تجهیزات اداری نیز مزید بر علت شدەاند.

دکتر مرزنگ در پایان از برگزاری همایش مجمع سلامت با هدف افزودن بعد اجتماعی بە مسئلە سلامت شهرستان مهاباد در آخر تیرماه سال جاری خبر داد.  

 





ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران

0
0
پاسخ به این اظهارنظر

سمیه ۱۳۹۷/۴/۲۱
ببخشید چرا نپرسیدید چرا افتتاح بخش تخصصی سرطان نگه داشته شده است؟
0
0
پاسخ به این اظهارنظر

۱۳۹۷/۴/۲۰
سلام.چرا از ایشان در مورد وضعیت افتضاح اورژانس سوال نمی کنید؟

نظر خود را براي ما ارسال كنيد