تاريخ: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۳ تير ساعت ۱۳:۹ بازدید: 1154      نظرات: 0      کد مطلب: 9723
برخی از رانندگان تاکسی‌های شهری مهاباد در گفتگو با هاژە؛

با وجود شانزدەماه اعتراض کار بە جایی نبردەایم


بە گزارش پایگاه خبری تحلیلی هاژە، مدت مدیدی است کە رانندگان ناوگان حمل و نقل درون شهری مهاباد از عدم نظارت جامع و ساماندهی غیرصحیح سیستم حمل و نقل شهری توسط سازمان حمل و نقل شهری مهاباد نالان‌اند. طی تماس‌های مکرر جمعی از این رانندگان با پایگاه خبری هاژە، این پایگاه بر آن شد کە از نزدیک با جمعی از آنان گفت‌وگویی را ترتیب دهد و درخواست‌های آنان را بە سمع و نظر مردم و مسئولین برساند.

برخی از رانندگان تاکسی‌های شهری مهاباد در گفتگو با هاژە بە عدم ساماندهی، فعالیت غیرقانونی در سطح شهر، نبود نظارت و عدم برخورد جدی و قانونی با تاکسی‌های روستایی، شهری گوک‌تپە و کد جعلی و شخصی معترض هستند. آنها می‌گویند: اعتراض و شکایت ما بە فعالیت تاکسی‌های روستایی و مسافربر شخصی و تابلو جعلی کە برای معیشت ٦ هزار خانوار از جامعە حمل‌ونقل مهاباد تهدیدی جدی محسوب می‌شوند، از ١٦ ماه پیش کلید خوردە ولی تاکنون این مشکل لاینحل باقی ماندە است.

آنها ادامە می‌دهند: در مدت این ١٦ ماه هنوز اقدامی قاطع و تاثیرگذار (بجز نوشتەهای کاغذی و توقیف‌های یک یا دو روزە کە آن‌هم بە دلایل نامعلوم و روابط پشت‌پردەای لغو می‌شوند) شاهد نبودەایم.

آنها با در اختیاردادن چند نسخە از مصوبەهای شورای شهر و شورای ترافیک شهرستان مهاباد بە خبرنگار هاژە، می‌افزایند: در بند چهار مصوبە شورای شهر مهاباد بتاریخ ٩٦/٣/٢٠ مبنی بر تعیین تکلیف نحوە فعالیت تاکسی‌های روستایی و خلیفان آمدە است کە: برابر مصوبات قبلی و با هماهنگی نیروی انتظامی و راهنمایی‌ورانندگی نسبت بە جلوگیری از ادامە فعالیت تاکسی‌های روستایی و تقلبی در داخل شهر برخورد دائم بە صورت محسوس و نامحسوس اقدام شود.

ایرج شجاعی، معاون استاندار و فرماندار ویژە شهرستان مهاباد در جواب درخواست سرپرست دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری آذربایجان‌غربی در تاریخ ٩٧/٣/٢٧ می‌نویسد:

موضوع ساماندهی و بازگشت تاکسی‌های تلفنی روستایی بە محل فعالیت قبلی خویش از جملە شهر جدیدالتاسیس گوک‌تپە از سال ٩٦ در زیرگروه تخصصی ترافیک و کمیسیون حمل و نقل شهری شورای شهر مهاباد و شورای هماهنگی ترافیک شهرستان در دستور کار قرار گرفتە است و طی جلسەهای مکرر، مقرر گردید کە تاکسی‌های شهر گوک‌تپە بە دفاتر آژانس‌های مربوطە برابر راهکار ارائەشدە برگشتە و زیر نظر شهرداری انجام وظیفە نمایند و سایر تاکسی‌های خارج از حریم شهر مهاباد نیز بە ادارە راهداری و حمل و نقل جادەای شهرستان، جهت ادامە فعالیت برابر قانون ابلاغی از هئیت دولت در خصوص حمل و نقل معرفی گردند.

در پایان‌بخش نامە فرماندار مهاباد آمدە است: تاکسی‌های تلفنی شهری بە تعداد ٩١٥ دستگاه بە صورت مکرر و مستمر پیگیر جلوگیری از ادامە فعالیت تاکسی‌های روستایی در سطح شهر هستند.  

علی‌الظاهر تمامی مکاتبات رانندگان، دستورات شورای شهر و شورای ترافیک شهرستان (کە نسخەهایی از آن در اختیار هاژە قرار دارد) بی‌نتیجە ماندە و کار بە جایی کشیدە شدە کە تلاش‌های فرماندار ویژە شهرستان و برخی از مسئولین در حد درخواستی مکتوب باقی ماندەاند.

با این حال بە نظر می‌رسد کە مازاد بودن تعداد تاکسی‌های تلفنی شهری و در عین حال، حضور و فعالیت آزادانە و غیرقانونی تاکسی‌های روستایی، شهری گوک‌تپە، شخصی و جعلی، کسب‌وکار رانندگان تاکسی‌های شهری مهاباد را نشانە رفتە و در صورت عدم اقدامی عاجل، قاطع و جدی با متخلفین و ساماندهی صحیح تاکسی‌های روستایی و شهری گوک‌تپە توسط نهادهای مربوطە من‌جملە: شهرداری گوک‌تپە، ادارە راهداری و حمل و نقل جادەای و سازمان حمل و نقل شهری مهاباد، معیشت این طیف از جامعە در آیندەای نزدیک بە ورطە نابودی کشیدە خواهد شد.

 
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران


نظر خود را براي ما ارسال كنيد