تاريخ: ۱۳۹۷ يکشنبه ۶ خرداد ساعت ۱۲:۳۵ بازدید: 1017      نظرات: 0      کد مطلب: 8569

امکان خاکسپاری در فاز یک مقبرةالشعرا مهاباد وجود ندارد


به گزارش پایگاه خبری - -تحلیلی هاژه، صلاح پایانیانی از اعضای هیئت امنای مقبره الشعرای مهاباد گفت: بنا بر مصوبە و صورتجلسەی هیئت امنای پیشین کە(اسناد آن موجود است)بە اتفاق کامل آرای اعضای آن مصوب نمودند مقبره الشعرای فاز یک مهاباد از لحاظ طراحی فضای و شمای کارکردی المان مقبره الشعرا فاز یک، سایت این بخش بسته شده و امکان خاکسپاری افراد دیگری در این بخش ممکن نیست.
وی افزود: شورا و شهرداری مهاباد هیچگونه مخالفتی با تدفین استاد ابراهیمی در مقبره الشعرا ندارند چون این مسئله به مصوبەی هیئت امنای مقبرة الشعرای فاز یک مهاباد مربوط می شود.
پایانیانی گفت: از اعضای شورای دور پنجم تنها دکتر مصطفی احمدزاده عضو ناظر در هیئت امنای مقبرةالشعرا است که ایشان هم حق رای ندارند بنابراین شورا و شهرداری مهاباد در این رابطه از لحاظ حقوقی و اخلاقی خود را ملزم بە اجرای تصمیم هیئت امنا و رعایت مصوبەی هیئت امنای اعضای فاز یک می داند.
وی با اشاره به جایگاه ادبی و علمی جناب ابراهیمی گفت:  شخصیت و جایگاه علمی ادبی و اجتماعی آقای ابراهیمی کاملاً مشهود است اما اصرار خانواده و دوستان مرحوم  برای تدفین ایشان در مقبرةالشعرای فاز یک  ممکن نیست زیرا سایت مقبرةالشعرا شمارە یک بسته شده و هیئت امنای پیشین اعلام کردند که با بستن این سایت امکان خاکسپاری افراد دیگری در این بخش ممکن نیست و طراحی آن بدین شیوه پایان یافته است.
 پایانیانی اظهار داشت: در حال حاضر به خانواده جناب ابراهیمی پیشنهاد شده که در فاز ۲ ایشان را به خاک بسپارند اما خانواده آنها متوسل به اعضای پیشین هیأت امنای مقبرةالشعرای فاز یک شده اند کە منافی صورتجلسە و مصوبات موجود آن هیئت امناست.
 
وی ادامه داد: دیروز در شورای هیئت امنای مقبره الشعرای مهاباد تصویب شد که نام قطعه هنرمندان نیز به فاز دوم مقبرةالشعرای مهاباد تغییر یابد. بدین ترتیب در صورت خاکسپاری استاد ابراهیمی در فاز دوم ایشان اولین ادیب مهابادی خواهند بود که در کنار سایر هنرمندان مهابادی در فاز دوم به خاک سپرده شده اند.
پایانیانی افزود: بنا بر اعلام رسمی شورا و شهرداری فاز دوم مقبره الشعرا نیز مانند فاز یک آن طراحی و ساماندهی  خواهد شد. در جلسە دیروز هیئت امنا تاکید شد  طراحی المانی جدید با ویژگی های مرتبط با فاز ۲ در دستور کار شورای اسلامی ( کمیسیون فرهنگی ) و شهرداری محترم قرار گیرد.
در حال حاضر در مقبره الشعرای فاز یک مهاباد ۱۵ تن از ادیبان و شاعران مهابادی آرام گرفته اند و این سایت پس از ساماندهی و طراحی فضای آن بسته شده است.
منبع: کردپرسارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران


نظر خود را براي ما ارسال كنيد