تاريخ: ۱۳۹۷ شنبه ۲۲ ارديبهشت ساعت ۱۴:۳۹ بازدید: 406      نظرات: 0      کد مطلب: 7507

کمیتە راهبری سرمایەگذاری و کارگروه اشتغال شهرستان مهاباد تشکیل جسلە داد


بە گزارش پایگاه خبری تحلیلی هاژە، روز شنبە ٢٢ اردیبهشت‌ماه ٩٧ کمیتە راهبری سرمایەگذاری و کارگروه اشتغال شهرستان مهاباد با حضور روسای ادارات، بانک‌های عامل و سرمایەگذاران داخلی بە ریاست معاون استاندار و فرماندار ویژە شهرستان مهاباد در سالن اجلاس فرمانداری تشکیل جسلە داد.

رییس ادارە کار، رفاه و تعاون اجتماعی مهاباد در این جلسە بە ارائە گزارشی از عملکرد کارگروه اشتغال پرداخت و گفت: ماحصل برگزاری هفت جلسە توسط این کارگروه از اواخر دی‌ماه سال گذشته تاکنون، تصویب ٢٥٤ طرح با رقمی بالغ بر ١٢٤ میلیارد و ٤٠٠میلیون تومان بودە کە از این تعداد حدود ١٤٥ طرح مربوط بە اشتغال پایدار روستایی و عشایری، تعداد ٣٢ طرح مربوط بە اشتغال فراگیر بالای ٢٥٠ میلیون تومان و تعداد ٧٧ طرح مربوط بەاشتغال پایین‌تر از ٢٥٠ میلیون تومان بودە کە نهایتا منجر بە تعهد ایجاد حدود ١٦١٦ شغل خواهد شدە است.

دانشمند ادامە داد: از آغاز سال ٩٧ و بعد از برگزاری ٢ جلسە توسط کارگروه اشتغال  شهرستان مهاباد، حدود ٦٨ طرح با رقمی بالغ بر ٤٢ میلیارد و ٦٠٠ میلیون تومان تصویب و بە بانک‌های عامل معرفی شدەاند.  

ایمانیان، معاون جهاد کشاورزی شهرستان مهاباد در مورد طرح‌های کشاورزی گفت: در بخش کشاورزی حدود ٨٦ طرح با رقمی بالغ بر ٣٤ میلیارد تومان تصویب شدە کە از این تعداد حدود ٣٤ طرح مربوط بە اشتغال فراگیر و حدود ٥٩ طرح مربوط بە اشتغال پایدار عشایری و روستایی است.

رییس ادارە صنعت، معدن و تجارت شهرستان مهاباد نیز با ارایە گزارشی آماری گفت: در بخش صنعت، معدن و صنف حدود ١٥٠ طرح ثبت‌ شدە کە بعد از بررسی، حدود ٢٩ طرح بە دلیل عدم ارتباط موضوعی حذف و در مجموع حدود ٧٣ طرح با رقمی بالغ بر ٥٢ میلیارد تومان توسط این ادارە تایید و بە کمیتە فنی ارجاع دادە شدە است.

صادق قادری در مورد طرح‌های قالیبافی افزود: از آغاز برگزاری جلسات در بازە زمانی یاد شدە، یک طرح قالیبافی متمرکز و ٧ طرح غیرمتمرکز بە کمیتە فنی ارجاع دادە شدە کە از این تعداد تنها طرح قالیبافی متمرکز تایید شدە و ٧ طرح دیگر در دست بررسی بیشتر کمیتە فنی است کە امیدواریم این طرح‌ها نیز مورد تایید قرار گیرند. 

فرماندار ویژە شهرستان مهاباد در این جلسە گفت: دو اصل "تخصصی عمل کردن کمیتە فنی" و "صرف کارشناسی هزینەها" عامل پیشرفت و ایجاد اشتغال هستند کە همە مسئولین مربوطە باید بە اساسی بودن این دو اصل واقف باشند.

دکتر شجاعی در پایان از بانک‌های عامل خواست کە در زمینە پرداخت وام بە صاحبان مشاغل روستایی در چهارچوب قانون و استاندارد موجود تسهیل صورت گیرد.

در این جلسە سرمایەگذاران داخلی بە ارائە طرح، بحث و تبادل نظر با اعضای کمیتە راهبری سرمایەگذاری کارگروه اشتغال پرداختند.

 

 

 

 


ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران


نظر خود را براي ما ارسال كنيد