تاريخ: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۱ بهمن ساعت ۱۷:۴۸ بازدید: 1288      نظرات: 1      کد مطلب: 5039

یازدە محلە شهر مهاباد بافت فرسودە تلقی می‌شوند


بە گزارش پایگاه خبری تحلیلی هاژە، روز چهارشنبە ١١ بهمن‌ماه ٩٦ هشتمین جلسە ستاد بازآفرینی بافت‌های فرسودە شهرستان مهاباد بە ریاست معاون استاندار و فرماندار ویژە شهرستان مهاباد در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

رییس ادارە عمران و بهسازی شهری استان آذربایجان‌غربی منظور از بازآفرینی شهری را ایجاد چشم‌انداز جهت رفع افت و معضل‌های شهری بر اساس متد‌های نوین حقوق شهروندی و وصول بە سرانەهای شهری در پنج بافت: تاریخی، روستایی، ناسازگار( کارخانە و مراکز نظامی نزدیک بە محدودە شهری)، فرسودە میانی و سکونتگاه‌های فرسودە عنوان کرد.

مهندس عطایی افزود: در سال ٩٧ حدود ٨٤٠ میلیارد تومان صرف بازآفرینی بافت‌های فرسودە در استان آذربایجان‌غربی خواهد شد کە از این میزان، مبلغ ٣٢٠ میلیارد تومان از طریق بخش خصوصی، ٢٥٠ میلیارد تومان از محل خزانە شهرداری‌ها، ١٣ میلیارد از محل بودجە راه و شهرسازی و باقیماندە این مبلغ از محل بودجە سایر ارگان‌های دولتی تامین خواهد‌ شد.

دبیر ستاد بازآفرینی بافت‌های فرسودە شهرداری مهاباد با ارائە آماری از بافت‌های فرسودە مهاباد گفت: در مهاباد ١١ محلە بە مساحت ٣٤٢ هکتار بە عنوان بافت فرسودە معرفی شدەاند کە سطح برخورداری آنها از خدمات شهری نسبت بە سایر محلەها کمتر‌ است.

مهندس حاجی افزود: احداث مدرسە ١٢ کلاسە، احداث سالن ورزشی، زیرسازی و آسفالت معابر از جملە اقدامات ستاد بازآفرینی در محلە پشت‌تپ می‌باشد.

فرماندار شهرستان مهاباد با اشارە بە رویکرد سیستم در مورد مناطق حاشیە گفت: رویکرد‌های اولیە دولت در این مناطق آسفالت، احداث مدرسە و سالن ورزشی و اقداماتی از این قبیل بودە کە در حال حاضر این رویکرد بە توانمندسازی روحی و روانی در مناطق آسیب‌زا تغییر پیدا کردە است.

دکتر شجاعی ارگان‌های عضو ستاد را موظف بە ارائە برنامەها و ایدەهای ارگان تحت امر خود در جلسە آیندە ستاد بازآفرینی بافت‌های فرسودە کرد.

  
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران

0
0
پاسخ به این اظهارنظر

کمال دشتی ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
نام محله های فرسوده اشاره نکرده اید .

نظر خود را براي ما ارسال كنيد