تاريخ: ۱۳۹۶ سه شنبه ۳ بهمن ساعت ۱۷:۱۶ بازدید: 1772      نظرات: 0      کد مطلب: 5023
در جلسە شورای حفاظت منابع آب؛

میزان آب ورودی بە سد مهاباد نگران‌کنندە است


بە گزارش پایگاه خبری تحلیلی هاژە، روز سەشنبە مورخە ٣ بهمن‌ماه ٩٦ جلسە شورای حفاظت منابع آب شهرستان مهاباد بە ریاست معاون استاندار و فرماندار ویژە شهرستان مهاباد در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

رییس ادارە امور آب شهرستان با اشارە بە آمارهای موجود، میزان آب ورودی بە سد مهاباد را نگران‌کنندە وصف کرد و افزود: در سال جاری، ورودی آب بە مخزن سد مهاباد کمتر از ٥میلیون مترمکعب بودە کە این رقم در مدت زمان مشابە در سال قبل حدود ١٤میلیون مترمکعب بود. مصرف آب نیز بیشتر از  ١٦میلیون مترمکعب گزارش شدە کە این بدان معنی است کە ١١میلیون مترمکعب از ذخیرە سال گذشته مصرف شدە است.

مهندس عبدالهی افزود: در سال آبی جاری حدود ٣٥٠هزار متر مکعب جهت مصرف صنعت پتروشیمی و حدود  ٥میلیون مترمکعب نیز جهت کشت پاییزە کشاورزان رهاسازی شدە است.

وی هشدار داد: اگر میزان بارندگی‌ها بر این منوال پیش برود مجبور بە سهمیەبندی آب جهت مصرف کشاورزی خواهیم شد.

معاون استاندار و فرماندار ویژە مهاباد بە اهمیت سد مهاباد اشارە کرد و گفت: مسئولین استانی توجە ویژەای بە سد مهاباد دارند و با حساسیت تمام موضوع حفظ منابع آبی این سد را رصد می‌کنند.

دکتر شجاعی افزود: سد مهاباد منبع آب شرب جمعیتی بالغ بر ٢٤٠هزار نفر انسان است کە این خود بە حساسیت موضوع می‌افزاید. جدا از اینکە کشاورزی پایین‌دست شهر مهاباد بە این مخزن آبی وابستە است.

  در پایان هر یک از اعضای شورا بە ایراد سخن و اظهار نظر در زمینە حفاظت منابع آب پرداختند.

 
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران


نظر خود را براي ما ارسال كنيد