تاريخ: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۲ آذر ساعت ۱۸:۵ بازدید: 1420      نظرات: 0      کد مطلب: 4870
گزارش تشریحی؛

شورای حفاظت منابع آب شهرستان مهاباد تشکیل جلسە دادبە گزارش پایگاه خبری_تحلیلی هاژە، روز چهارشنبە ٢٢ آذرماه ٩٦ نهمین جلسە شورای حفاظت منابع آب شهرستان مهاباد بە ریاست معاون استاندار و فرماندار ویژە شهرستان مهاباد با محوریت دریاچە ارومیە در سالن اجلاس فرمانداری مهاباد تشکیل شد.

رییس پژوهشکدە مطالعات دریاچە ارومیە، مصرف بیش از حد منابع آب زیرزمینی را از مهمترین عامل خشک شدن دریاچە ارومیە عنوان کرد و افزود: طبق آمارهای بە دست آمدە، مصرف آب های زیر زمینی در حوضە دریاچە ارومیە حدود ٧٠ درصد بودە کە در مقایسە با شرایط‌ محیط‌های مشابە در سایر نقاط جهان رقم بسیار بالا و نگران‌ کنندەای است.

کامران زینال زادە افزود: فقدان حکمرانی موثر در مدیریت آب، احداث سدهای مخزنی بیش از حد پتانسیل و عدم مطالعە بر آن، افزایش سطح زیر کشت بیش از پتانسیل آب زیرزمینی و... از دلایل عمدە بروز مشکلات فعلی در دریاچە ارومیە می‌باشد.  

وی خاطرنشان کرد: بیماری‌زا بودن ریزگردها، کاهش حاصلخیزی اراضی کشاورزی، کاهش کیفیت آب‌های زیرزمینی، کاهش بارش و افزایش دما، همە از تبعات خشک شدن دریاچە ارومیە است که متوجە ساکنان منطقە خواهد بود.

قاسمی آذر، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد و عضو شورای حفاظت منابع آب، برخورد ستاد احیای دریاچە ارومیە با بحران آب را بی‌رحمانە وصف کرد و گفت: ستاد احیای دریاچە ارومیە در میان مردم حضور ندارد و بدون در نظر گرفتن جانب کشاورزان و معیشت آنان تصمیم‌گیری می‌کند.   

وی افزود: متاسفانە ستاد احیای دریاچە ارومیە بدون در نظر گرفتن عوامل دیگر، تنها دلیل خشک شدن دریاچە ارومیە را مصرف بی‌ رویە کشاورزان عنوان می‌کند و با بی رحمی تمام معیشت کشاورزان منطقە را نشانە رفتە است.

در پایان جلسە، شجاعی فرماندار ویژە مهاباد از تقابل میان کشاورزان و ستاد احیای دریاچە ارومیە انتقاد کرد و گفت: همدلی، تعاون، همفکری و ایجاد طرح‌های کاربردی می‌تواند گره‌گشای مسئلە، حافظ منابع آب و احیای دریاچە ارومیە باشد.

لازم بە ذکر است، شورای حفاظت منابع آب شهرستان مهاباد با برگزاری ٣٠ جلسە در چند سال اخیر، بیشترین تعداد جلسات را در زمینە حفظ منابع آب در سطح استان آذربایجان‌غربی برگزار نموده است.   

      


ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران


نظر خود را براي ما ارسال كنيد