تاريخ: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۷ آبان ساعت ۱۶:۴۷ بازدید: 1353      نظرات: 0      کد مطلب: 4749

سمینار "انسان و محیط‌زیست" در مهاباد برگزار شد


بە گزارش پایگاە خبری تحلیلی هاژە روز چهارشنبە 17آبان‌ماە 96 سمینار "انسان و محیط زیست" با همکاری کانون آسیب شناسی اجتماعی و جامعە سبز زاگرس در سالن اجتماعات دانشگاه پیام‌نور مهاباد برگزار شد.

یک عضو جامعە سبز زاگرس در گفتگو با خبرنگار هاژە هدف از برگزاری این سمینار را مشارکت بیشتر طیف دانشجو، آگاهی آنان از مسایل زیست محیطی، ایجاد احساس مسئولیت در آنان و ساخت جامعەای کنشگر در برابرمسایل انسانی و زیست‌محیطی عنوان کرد.

سیاوش احمدی، افزود: آنچە ما را بە کانون آسیب‌شناسی اجتماعی وصل کرد، اهمیت مسایل زیست‌محیطی است کە بە عنوان یک موضوع جدی گریبان‌گیر جامعە شدە و ظهور بخشی از آسیب‌های اجتماعی ناشی از شیوە برخورد ما با محیط زیست بودە است .
 
دکتر معروف خلیلی در ابتدای این سمینار در مورد اهمیت محیط زیست گفت و افزود: مسئلە حفاظت از محیط زیست در جوامع دانشگاهی از اهم مسایل است واین امر باید در دانشگاه نهادینە شود.  
 

در ادامە، ریبوار محمدی دبیر کانون آسیب‌شناسی اجتماعی با بیان مطالبی، از آسیب‌های ناشی از صنعتی شدن جوامع و مصرف‌گرا بودن انسان مدرن سخن گفت.

در میانەی سمینار ٤ انیمیشن کوتاه در مورد انسان و آسیب‌هایی کە انسان بە زمین و محیط زیست وارد ساختە پخش شد.

در بخش پایانی، با حضور مهندس کاوە احمدزادە (کارشناس کشاورزی) و مهندس فاروق سخنور (رییس سازمان محیط زیست شهرستان مهاباد) در پنل پرسش و پاسخ بە سوالات دانشجویان پاسخ دادە شد.

 
 ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران


نظر خود را براي ما ارسال كنيد