تاريخ: ۱۳۹۶ سه شنبه ۱۴ شهريور ساعت ۸:۴۷ بازدید: 1764      نظرات: 7      کد مطلب: 4481

سفری پر طمطراق و بی حاصل


 به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی هاژه، هفته گذشته معاون وزیر ورزش و جوانان کشور به شهرستان مهاباد سفر نمود و با حضور خیره کننده و پر زرق و برق مورد استقبال قرار گرفت ولی دستاوردهای این سفر  واکنش منتقدان و اهالی ورزش را برانگیخت. در این میان کانون ورزشی زانا یادداشتی را در این رابطه برای دفتر پایگاه خبری - تحلیلی هاژه ارسال نمود و خواستار انتشار آن در این رسانه شدند.

یادداشت کانون ورزشی زانا به شرح زیر می باشد: 
 
در پی بزرگداشت همە سالەی هفتەی دولت ، معاون وزیر ورزش و جوانان  پای بە شهرستان زیبای کوردنشین مهاباد نهاد . بە دستور ریاست ادارەی ورزش و جوانان شهرستان، هیئت های ورزشی مهاباد ملزم بە پیشوازی ایشان در دروازەی شهر با لباس ورزشی و شاخەی گل در دست ، فرش قرمز پهن کردە با کاروانی از اسب سواران و موتور سواران و... بە استقبالش رفتند. استقبال کنندگان از آقای داورزنی هر چند ساعاتی را در انتظارش دوش آفتاب گرفتند و با تانکر آب تشنگیشان را برطرف نمودند اما در نهایت تاسف چنانکە پیش بینی میشد تبعیض ها همچنان پابرچا ماند و اندک انتظارشان برآوردە نشد.

حضور مسئولین ردە بالای شهرستان  و تجمع انبوە پیشکسوتان ، ورزشکاران و هیئت های ورزشی کە با فشار ادارەی ورزش شهرستان و بە فرمودەی مدیر کل صورت گرفتە بود نمادی از پوپولیسم و عوام گرایی را رقم زد. ساعاتی پس از اتمام مراسم و خروج معاون وزیر از مهاباد و مشخص شدن بی حاصل بودن جلسەی شورای اداری و این همە هزینە و حواشی ، صدای اعتراض جامعەی ورزشی بلند شد و در این رابطە ذکر نکات زیر را الزامی میدانیم.

1)  مدیریت و نحوەی استقبال از آقای معاون وزیر بسی بیشتر از وزن و اعتبار و حیطەی اختیارات ایشان برای ارائەی پروگرامی گستردە و وسیع در راستای سرمایەگذاری و تحول و پویایی ورزش برای شهرستان مهاباد بودە است . لابد آقای مدیر کل کە بە ریاست شهرستان توصیەی اکید کردە بودند کە مراسم استقبال باید با حضور حداکثری ورزشکاران و با شکوە باشد و خود ریاست ادارەی ورزش شهرستان در نظر داشتند کە با توصل بە شیوەهای اقناع با تشریفات غیر متعارف معاون وزیر را آچمز نماید . ولی آن حکمت حکیمانە کارساز نبود و نتیجەای در بر نداشت، احتمالا" آنها انتظار داشتند کە آقای داورزنی با دستی پر و اهدای مبالغی چشمگیر برای ورزش مهاباد بە این شهرستان آمدە ولی دریغ و حسرت بە دیدگان همگان ماند و بر این سفرە چیزی نهادە نشد.

2)  چنان کە پیداست دولت تدبیر و امید با رویکردی هدفمند رویەی گریز از دولت سالاری  و برنامەریزی برای قدرت گرفتن بخش خصوصی در همەی عرصەها از جملە مدیریت ورزش را در برنامە دارد در حالی کە دست اندرکاران ورزش در استان و مخصوصا" در شهرستان از قافلە عقب ماندە و بدون درک واقعیت هنوز پایبند بە مکانیزم کهنە و شکست خوردەی دولت سالاری در امر ورزش هستند.

3)  نکتەی قابل تامل این کە ریاست ادارەی ورزش و جوانان مهاباد چرا و بە چە هدف با صرف هزینەهای گزاف ، صدها کودک و نوجوان و جوان ورزشکار را بدون توجە بە جایگاە آنها برای ادای خیر مقدم و بدون توجە بە خطرات احتمالی بە دروازەی شهر کشاندە و اعلام میدارد کە عدم حضور هیئت ها و ورزشکاران منجر بە قطع رابطە با ادارە خواهد گردید ولی متعاقب آن در جلسەی شورای اداری و در سخنرانی خود ناتوان از ارائەی نقد و پیشنهادی سازندە و مدون میباشد کە حتی المقدور آقای داورزنی را با واکنشی درخور توجە روبرو سازد.

4)  متاسفانە پیشکسوتان ورزشی شهرستان مهاباد نیز بدون توجە بە ساحت و جایگاە والای خودشان در این پروسەی استقبال و جلسات حضور داشتند و هزاران افسوس آنان نیز همراە و همدل این مراسم بیهودە بودند کە همە را در چنبرەی تعارفات بی ثمر بە دام می اندازد. حداقل از این دوستان انتظار میرفت کە با تکیە بر پیشینەی ورزشی و خاندانی محترم خود در مواجهە با چنین مراسمات قرون وسطایی، متبسم این کارناوال توهین آمیز نباشند و در پایان هم برای عموم مسجل شد کە همە دارند بەجای موج ، باد را پارو میزنند.

5)  اما در خارج از حیطەی ورزش مدیران ارشد شهرستان از فرمانداری ، امام جمعە ، ریاست شورای شهر ، شهردار ، اعضای محترم شورای شهر و .....  بدون در نظر گرفتن اصول و قواعد دیپلماسی و رعایت این کە کدام مسئول و چگونە لازم است بە پیشواز معاون وزیر برود، متاسفانە همگی در استقبال آقای داورزنی در ورودی شهر حضور داشتند بە نحوی کە خود معاون وزیر هم انتظار آن را نداشت و چهرەی متعجب ایشان در هنگام مواجهە با صحنەهای پیشوازی نشانگر این موضوع بود .

6)  در خاتمە باید گفت شواهد گویای تایید این موضوع است کە عزم و ارادەی مدیران ارشد دولت دوازدهم بر قدرت بخشیدن بخش خصوصی در عرصەی ورزش و واگذاری امور مدیریتی و برنامەریزی و احداث اماکن و تاسیسات ورزشی بە اشخاص فعال و کارا در این زمینە میباشد. لذا با واگذاری اماکن ورزشی دولتی از طریق مادە ٨٨ یا از راههای دیگر بە بخش خصوصی و هموار کردن راە برای افراد هدفمند و با انگیزە میتوان این فرایند را سرعت بخشید. هرچند تمایلات برخی مسئولان ورزشی استان و مخصوصا" شهرستان در این پروسە موانعی ایجاد کند ولی ادامەی سیاستهای شکست خوردەی پیشین  مبنی بر تکیە بر میادین و باشگاههای ورزشی دولتی نیازهای جامعەی ورزشی را برآوردە نمیسازد. این ساختار بیمار ورزشی با این طرز تفکر نمیتواند پیشرفت ، نشاط و شادابی را بە میادین ورزشی بازگرداند و باعث تحرک و پیشرفت گردد. اما تعجب ما بر این است کە چرا مسئول ورزشی شهرستان در حضور معاون وزیر، خلاف اهداف دولت حرف میزنند.

7)  مسئولین محترم ، پیشکسوتان ، ورزشکاران ، هیئت های ورزشی و .... لازم است نسبت بە ساحت و جایگاە والای خود آگاهی داشتە و بە آن احترام بگذارند و با درک موقعیت و زمان از هر نوع اعمال پوپولیستی و عوام فریبانە دوری جویند، سرخوردگی ورزشکاران و اعتراض پیشکسوتان بعد از مراسم نشان میدهد کە حرکت ادارەی ورزش در سازمان دادن چنین مراسمی جهت پوشاندن ضعف ها و عملکرد واقعی خود ، اقدامی شکست خوردە بودە و تا مدتها تاثیر منفی خود را بر چهرە و روحیەی ورزش شهرستان خواهد گذاشت .

 

ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران

0
1
پاسخ به این اظهارنظر

دلسوز ۱۳۹۶/۶/۱۴
خلایق هرچه لایق
0
1
پاسخ به این اظهارنظر

سامان امیری/خبرنگار ورزشی ۱۳۹۶/۶/۱۴
با سلام و عرض ادب خدمت دوستان، 2مطلب وجود دارد 1.تفسیر های زیادی از متن فوق میتوان داشت که در نهایت هیچکدام منتصب به "هاژه" نخواهد بود و مربوط به شخص نویسنده است.

2. بنده در مراسم حضور داشتم، این سفر آنقدر هم بی نتیجه نبود، کم کم به حضور تیم بسکتبال شهرستان در لیگ یک کمک شود، کلی راه رفته ایم! حال آنکه قول حمایت از قشر های مختلف ورزشی و دیگر هیئت ها نیز داده شد، تعداد زیادی از پیشکسوتان ورزشی هم در جلسه حضور داشتند. لطفا دوباره به فرهنگ لغت مراجعه فرمائید تا درک بهتری نسبت به واژه پپولیست و کاربرد آن پیدا کنید، چون کسانی را که در مراسم شرکت کردند با این لفظ مورد عنایت قرار دادید و سپس بعنوان کاسه داغ تر از آش از جایگاه رفیع ایشان سخن گفتید. شما چه چیزی به ورزش این شهرستان اضافه کرده اید، با این متن مغرضانه و با نیت های از پیش تعین شده آیا میتوانید به پیشرفت ورزش کمک کنید؟! نه دوست عزیز که بدنبال اهداف شخصی خود هستید، این راهش نیست...
0
0
پاسخ به این اظهارنظر

سیده پروانه آرام ۱۳۹۶/۶/۱۴
سپاسگذار و خرسندم که افرادی هستند فراتر ازآسمان و ازبیرون واقعیتهارا نظاره گر هستند و ازاین تقلیدگرایی و تعارفات تملع گرا دوری میگزینند و به جایش میخواهند که بااندیشه به استقبال واقعیتهای امروزی بشتابیم.
0
0
پاسخ به این اظهارنظر

پیشکسوت ۱۳۹۶/۶/۱۴
از جناب آقای محمودزاده درخواست تجدید نظر در مدیریت ورزش شهرستان را دارم این پست فردی مجرب در تمامی زمینه ها می خواهد
0
0
پاسخ به این اظهارنظر

barzin ۱۳۹۶/۶/۱۴
اخه عزيزان گرام من شما شخص رييس جمهورتون مياد مهاباد چكاري براتون ميكنه چ رسد به يه معاون وزير بدون قدرت.اخه داورزني معاون چ ميداند از مشكلات شهر و استان تا ديروز يه رييس فدراسيون بوده الان هم صدها نفر از ورزشكاران و عزيزان و را به استقبالش فرستاديم.باشد كه فراموشمان نشود اين روزها
3
0
پاسخ به این اظهارنظر

بابرده ڵه ۱۳۹۶/۶/۱۴
بە نوبە خود سپاس گزارم. بە نکات ریزی اشارە شدە است. ضمنا نحوه رفتارش با شاخه گل اهدا شده به ایشان در خور تامل است.
2
0
پاسخ به این اظهارنظر

بابرده ڵه ۱۳۹۶/۶/۱۴
بە نوبە خود سپاس گزارم. بە نکات ریزی اشارە شدە است

نظر خود را براي ما ارسال كنيد