تاريخ: ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۳ مرداد ساعت ۱۲:۵۰ بازدید: 1825      نظرات: 0      کد مطلب: 4353

نمایشگاە نقاشی متحرک شدەی کودکان در مهاباد افتتاح شد


بە گزارش پایگاە خبری هاژە روز دوشنبە ۲۳مردادماە ۹٦ مراسم افتتاحیە نمایشگاە نقاشی متحرک شدەی کودکان کاری از هنرمند خبات شاهویی با همکاری ادارە فرهنگ و ارشاد اسلامی در نگارخانەی تالار وحدت مهاباد، برگزار شد.
مرادی رئیس ادارەی فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیە این مراسم گفت: بهترین جایگزین و راه مقابلە با تهاجم فرهنگی و سرگرمی کودکانمان بە بازی های رایانەای استفادە از آثار این چنینی هنرمندان کشورمان است.
‌‌‌خبات شاهویی در مورد اهداف این نمایشگاە اظهار کرد: آنچە در نقاشی کودکان برای من بە عنوان یک نویسندە و انیماتور مهم است تغییر حالت نقاشی کودکان و رسیدن از ناخوداگاهی بە آگاهی است.
وی در این بارە افزود: کودک با دیدن رویای متحرک شدە خود چە بسا این بار آگاهانە بە دنبال موضوع و سوژە بگردد و همین آگاهی،تخیل را همچون مدیری دانا بە ترسیم و انتخاب دقیق تر خطوط،رنگ و سوژە سوق می دهد.
این هنرمند انیماتور در آخر اضافە کرد: با افتخار اعلام میدارم کە تلفیق نقاشی کودک با قصەپردازی و سرایش شعر و با وفاداری بە اصل تمام، آن هم با چنین تیراژی و با در نظر گرفتن اصول ادبیات کودکان و نوجوانان در شکل استاندارد خود برای اولین بار در جهان توسط اینجانب عرضە گردیدە است کە متشکل از ٥۱ تابلو و ٤٥ انیمیشن است.
لازم بە ذکر است این نمایشگاه از ۲۳  لغایت ۲۹ مردادماه در نگارخانەی تالار وحدت مهاباد دایر می باشد.
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران


نظر خود را براي ما ارسال كنيد