تاريخ: ۱۳۹۶ سه شنبه ۱۷ مرداد ساعت ۲۳:۲۷ بازدید: 357      نظرات: 0      کد مطلب: 4338

جلسە بررسی نحوەی جلوگیری از تغییر کاربریهای غیر مجاز در مهاباد برگزار شد.


بە گزارش پایگاە خبری هاژە روز سه شنبه ۱۷ مردادماە ۹٦ جلسەای تحت عنوان بررسی نحوەی جلوگیری از تغییر کاربریهای غیرمجاز کشاورزی بە منظور هماهنگی بیشتر ادارات در جهت جلوگیری از این امر، در سالن اجلاس فرمانداری شهرستان مهاباد برگزار شد.
در ابتدا، رئیس ادارەی جهاد کشاورزی مهاباد از اهمیت حفظ زمین های کشاورزی سخن گفت.
کلیجی اظهار کرد: حفظ زمین کشاورزی رابطەی مستقیم با تداوم امنیت غذایی دارد و حذف زمین کشاورزی بە معنی حذف امنیت ملی است.
وی ارائه آماری از زمین های کشاورزی شهرستان گفت: ٨٦ هزار هکتار زمین کشاورزی در مهاباد وجود دارد که از این میزان ۲٥ هزار هکتار آبی و ۱۰ هزار هکتار نیز باغات است.
کلیجی افزود: در دستور العمل جدید احداث خانه باغ تنها برای زمین هایی مقدور خواهد بود که دارای سند تک برگ باشد.
در ادامە جلسە، رئیس امور اراضی اداره جهاد کشاورزی حذف زمین و محدودیت خاک را جبران ناپذیر و غیر قابل بازگشت وصف کرد و خاطرنشان کرد بە منظور تداوم نسل بشر زمین زراعی را باید یک موهبت الهی دانست.
انصاری افزود: در سطح کشور بیشترین ویلاسازی غیر مجاز در استان آذربایجان غربی و در این استان نیز شهرستان مهاباد رتبەی دوم تغییر کاربری غیرمجاز و ویلاسازی را بە خود اختصاص دادە است.
انصاری در ادامه از فعالیت سامانه ۱۳۱ در مهاباد خبر داد و گفت: از وظایف این سامانه پیشگیری از تخلفات تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی، برخورد با تصرفات غیرمجاز و زمین خواری، شناسایی اراضی کشاورزی رها شده و بایر و  برخورد با تفکیک و خرد کردن زمین کشاورزی است.
وی با اشاره به اینکه ماهیانه ۱۵۶ ساعت گشت زنی توسط همکاران جهاد کشاورزی به منظور جلوگیری از تخلفات انجام می شود، گفت: قلع و قمع تعدادی از تغییر کاربرهای غیرمجاز اراضی کشاورزی در شهرستان مهاباد به استناد تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری با حضور مسئولان نیروی انتظامی و نماینده ضوه قضائیه و اداری جهاد کشاورزی انجام شده است.
در بخش پایانی جلسە، هر کدام از مسئولین شهرستانی حاضر در جلسه به بیان دیدگاه در این خصوص پرداختند.برچسب ها:

ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران


نظر خود را براي ما ارسال كنيد