تاريخ: ۱۳۹۶ سه شنبه ۲۹ فروردين ساعت ۹:۳۷ بازدید: 399      نظرات: 1      کد مطلب: 3679

از پیروزی منصب تا شکست سیاسی


رزگار بهاری 

 

طبق میزان آرای اکثریت رأی‌دھندگان رفراندوم امروز ترکیه با اختلاف بسیار اندک 51/4% موافق قدرت گرفتن اردوغان هستند اما با نگاهی به رخدادهای دو سال گذشتۀ ترکیه باید گفت اردوغان دچار شکست شده است.

شبی که اخبار کودتا از رسانه‌ھا منتشر می‌شد، در چند متن تحلیلی از آن بعنوان "سناریوی کودتا" نام بردم و در این مدت پس از تحقیق چندین مؤسسۀ بین‌المللی مستنداتی مبنی بر ساختگی بودن کودتا ارائە شد. اردوغان سناریوی کودتا را اجرا کرد تا بتواند بە بھانۀ آن، ھزاران تن از طرفداران دوست قدیمی‌اش فتح‌اللە گُلن را از کار بر کنار و یا زندانی کند کە نتیجەاش تضعیف بسیاری از مخالفان ترک‌تبار بود. سپس ارتش را تا حد امکان تضعیف کرد و صلح با کردھا را بە ھم زد و ھزاران تن از کردھا را روانە زندانھا کرد و صدھا روستا و چندین شھر را ویران کرد.

با وجود بسیج کردن تمام رسانه‌ها برای تبلیغ رأی به «آری» و تضعیف تمام نهادها و سازمانهای مخالف، سرکوب ، زندانی کردن و کنار زدن ھزاران مخالف خود و ویران کردن شھرھا و روستاھای کُردنشن کە در رفراندوم تأثیر مستقیم داشتند و مهمتر از آن، اردوغان که از سال 2003 میلادی به بعد قدرت را در دست گرفت در رأس قدرت بوده و تمام ظرفیت‌ها را برای پیروزی همه‌پرسی بکار گرفت؛ با این وجود وی با اختلاف بسیار اندکی توانست به موفقیت دست پیدا کند.

رأی آوردن رفراندوم طی این پروسۀ پر هزینه که توسط شخص اردوغان پی ریزی شده قابل پیش بینی بود. رأی آوردن همه‌پرسی آنهم با این اختلاف کم و با کشاندن ترکیە بە لبۀ پرتگاه و تباه کردن آیندۀ ترکیه، شاید برای شخص اردوغان و هوادارانش پیروزی باشد اما برای ترکیه‌ای کە در داخل از دو جبھە بە چند جبھە تقسیم شدە و در روابط خارجی‌اش با غرب فاصلە خواهد گرفت شکست بزرگی خواهد بود.
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران

0
0
پاسخ به این اظهارنظر

محمد فرج پور ۱۳۹۶/۱/۳۱
واقعيتي انكار ناپذير .... بسيار زيبا بود دست خوش بزرگوار

نظر خود را براي ما ارسال كنيد